بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 21 ماه اوت 2016 برابر با 31 مرداد ماه 1395

پخش سخنان دکتر ملکی در موردکشتار سال 67.+ گفتگو با جناب مهدوی فر فعال مدنی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليگ کنيد.

برنامه روز دوشنبه 15 اوت 2016 برابر با 25 مرداد ماه 1395

پخش کتابخوانی فروغ الشمس( کتاب زينب بعد از زندان نوشته خاطرات زيبا ناوک بخش سوم)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

راديو پارس از 18 ماه ژوئيه 2016 تا 14 ماه اوت 2016 در تعطيلات تابستانی می باشد. از دوشنبه 15 اوت دوباره در خدمت شما خواهد بود.

به علت تعطيلات تابستانی راديو لورا ، راديو پارس از 18 ماه ژوئيه 2016 تا 14 ماه اوت 2016 در تعطيلات تابستانی می باشد. از دوشنبه 15 اوت دوباره در خدمت شما خواهد بود.

مصاحبه روز يکشنبه 17 ژوئيه 2016 با جناب رضا ذوقی از بازماندگان فاجعه کهريزک

گفتگو با جناب رضا ذوقی در مورد فاجعه کهريزک سال 88.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 17 ماه ژوئيه 2016 برابر با 27 تيرماه 1395

گفتگو با جناب رضا ذوقی از قربانيان فاجعه کهريزک سال 88.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

برنامه روز دوشنبه 11 ماه ژوئيه 2016 برابر با 21 تيرماه 1395

بازخوانی کتاب زيبا ناوک( زينب) توسط فروغ الشمس.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه ژوئيه 2016 برابر با 20 تيرماه 1395

مروری بر واقعه دانشجوئی 18 تير 67 و گفتگوبا جان بدر بردگان جنبش دانشجوئی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه ژوئيه 2016 با دکتر بيژن افتخاری

برنامه شرايط اقتصادی ايران بخش ششم توسط دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه ژوئيه 2016 برابر با 14 تيرماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 3 ماه ژوئيه 2016 برابر با 13 تيرماه 1395

بخش ششم و نهائی مبحث اقتصادی در مورد وضعيت اقتصاد ايران توسط دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.