بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 26 فوريه 2017 با جناب سيد مهدی موسوی

گفتگو با جناب سيد  مهدی موسوی پدر شعر و غزل پست مدرن ايران و برخورد رژيم با افراد ی مانند او.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 26 فوريه 2017 برابر با 8 اسفند ماه 1395

گفتگو با جناب سيد مهدی موسوی  شاعر در زمينه اشعار و غزل پست مدرن و برخورد رژيم با افرادی چون او.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 20 فوريه 2017 برابر با 2 اسفند ماه 1395

با همکاری نسيم کاکول در مورد عشق بی تناسب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 19 فوريه 2017 با جناب هاشم خواستار

گفتگو با جناب هاشم خواستار از کانون صنفی معلمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19 فوريه 2017 برابر با 1 اسفند ماه 1395

گفتگو با جناب هاشم خواستار از کانون صنفی معلمان + پخش سخنان محمد رفيع زاده دبير انجمن اسلامی دانشجويان خطاب به حسن روحانی.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه فوريه 2017 برابر با 25 بهمن ماه 1395

نسيم در مورد زنان شيفته بی تناسب سخن ميگويد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 12 ماه فوريه 2017 برابر با 24 بهمن ماه 1395

رضا امیری  +  پخش سخنان جناب مهدی جلالی تهرانی در مورد ما، ترامپ و شرايط جمهوری اسلامی…

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه فوريه 2017 برابر با 18 بهمن ماه 1395

پخش صدای همسر دکتر مهدی خزعلی در مورد بازداشت شوهرش  + برنامه با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در موردشرايط بحرانی فعلی و خطر جنگ با ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه فوريه 2017 با جناب ابراهيم احراری

گفتگو باجناب ابراهيم احراری در مورد شرايط اسفناک اهل سنت در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.