بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 26 ماه مارس 2017 برابر با 6 فروردين ماه 1396

گفتگو با جناب مزدا شاهانی هنرمند کشورمان در مورد هنر، موسيقی و ادبيات.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 20 مارس 2017 برابر با 30 اسفند ماه 1395

با همکاری نسيم کاکل.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19مارس2017 برابر با 29 اسفند ماه 1395

با همکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 13 مارس 2017 برابر با 23 اسفند ماه 1395

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشبه 12 مارس2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری مقيم بلژيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 12 مارس 2017 برابر با 22 اسفند ماه 1395

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری مقيم بلژيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه ويژه روز جهانی زن چهارشنبه 8 مارس2017 برابر با 18 اسفند 1395

با همکاری رويا  غياثی+ نسيم کاکل

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 6 مارس 2017 برابر با 16 اسفند ماه 1395

با همکاری نسيم کاکل

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 5 مارس 2017 برابر با 15 اسفند ماه 1395

پخش کاری از همنشين بهار ” چهار فصل ويوالدی” …. + پخش سخنان محمد نوريزاد در مورد آشتی نکردن خامنه ای باخاتمی ودلايل آن و روشنگری در مورد لای در گذاشتن حضرت فاطمه…

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 27 فوريه 2017 برابر با 9 اسفندماه 1395

با همکاری نسيم .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.