بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 1ماه می 2017 برابر با 11 ارديبهشت 1396

برنامه ای به مناسبت روز جهانی کارگر با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 30 ماه آوريل 2017 برابر با 10 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو با جناب قاسم شعله سعدی کانديدای رياست جمهوری 1396 که رد صلاحيت شد. + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مناظره دکتر مهدی خزعلی با آرمان چاروستائی آوريل 2017

گفتگوی رضا اميری با دکتر مهدی خزعلی و آرمان چاروستائی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 24 آوريل 2017 برابر با 4 ارديبهشت ماه 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر شعله سعدی

گفتگو باجناب دکتر قاسم شعله سعدی در مورد رد صلاحيت او از کانديداتوری رياست جمهوری انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی در مورد رد صلاحيتش برای کانديداتوری در انتخابات 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 23 آوريل 2017 برابر با 3 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو با دکترمهدی خزغلی در مورد رد صلاحيت شدن کانديداتوريش در انتخابات 1396.

برای دانلود کردن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 17آوريل 2017 برابر با 28 فروردين ماه 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 ماه آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد سردار بی بی مريم بختياری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.