بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 12 ماه نوامبر 2017 با جناب محمد نوریزاد

گفتگو با جناب محمد نوريزاد در رابطه با شرايط اسفناک رژيم و نقش سپاه پاسداران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 12ماه نوامبر 2017 برابر با 21 آبانماه 1396

گفتگو با جناب نوري زاد  در مورد شرايط اسفناک رژيم و نقش سپاه پاسداران  + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در رابطه با موقعيت فعلی و بروز جنگ در منطقه و موقعيت سپاه و حزب الله.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه نوامبر 2017 برابر با 15 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه نوامبر 2017 با جناب ثمين وطن دوست

گفتگو با ثمين وطن دوست خواننده و موزيسين در مورد کار های هنريش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز يکشنبه 5 ماه نوامبر 2017 برابر با 14 آبانماه 1396

گفتگو با جناب ثمين وطن دوست  خواننده وموزيسين در مورد معرفی کارهای هنريش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 30 ماه اکتبر 2017 برابر با 8 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 اکتبر 2017 باجناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشردرايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 اکتبر 2017 باجناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 29 اکتبر2017 برابر با 7 آبانماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط دکتر مهدی خزعلی + گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشردر ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 23 ماه اکتبر 2017 برابر با 1 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.