برنامه روز یکشنبه 10 مارس 2024 برابر با 20 اسفند ماه 1402

گفتگو با دکتر شیردخت زیارتی، دکتر مدیس توکلی و جناب فرهنگ قاسمی، آیا تبعیض مثبت برای دستیابی زنان به حقوق برابر لازم است؟ به مناسبت روز جهانی زن هشت مارس