گفتگوی روز یکشنبه 3 اکتبر 2021 با جناب ابراهیم داریوش

گفتگو با جناب ابراهیم داریوش جامعه شناس در مورد جنبش های مدنی و اجتماعی در افغانستان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 3 ماه اکتبر 2021 برابر با 11 مهرماه 1400

گفتگو با جناب ابراهیم داریوش جامعه شناس در مورد جنبش های مدنی و اجتماعی در افغانستان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.