بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز يکشنبه 16 ماه آوريل 2017 برابر با 27 فروردين ماه 1396

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی  در مورد انتخابات و کانديداتوريش برای رياست جمهوری 1396 + جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری  در مورد  سردار بی بی مريم بختياری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 آوريل 2017 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی جزعلی در مورد کانديداتوريش برای رياست جمهوری 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 10 آوريل 2017 برابر با 21 ماه فروردين 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 برابر با 20 فروردين ماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد پيدايش آخوند.

گفتگو با فاطمه اختصاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 آوريل 2017 با فاطمه اختصاری

گفتگو با فاطمه اختصاری شاعر و هنرمند کشورمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 3 آوريل 2017 برابر با 13 فروردين 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 2 ماه آوريل 2017 برابر با 13 فروردين ماه 1396

برنامه سيزده بدر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 27 مارس 2017 برابر با 7 فروردين ماه 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه مارس 2017 با جناب مزدا شاهانی

گفتگو با هنرمند کشورمان جناب مزدا شاهانی در مورد فرهنگ موسيقی و ادبيات.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.