بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب راغب در مورد اثرات زلزله تهران و شرايط زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 برابر با 3 دی ماه 1396

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد اثرات زلزله در تهران و شرايط زندانيان سياسی+ گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه دسامبر 2017 برابر با 27 آذرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 17ماه دسامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد شرايط بحرانی ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 17 ماه دسامبر 2017 برابر با 26 آذر 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری در رابطه با شرايط بحرانی ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه دسامبر 2017 برابر با 20 آذر ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 10 ماه دسامبر 2017 با جناب دکتر حسن نايب هاشم

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه دسامبر 2017 برابر با 19 آذرماه 1396

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه دسامبر 2017 برابر با 13 آذرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.