بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 20 ماه می 2018 با جناب مسعود مويدی

گفتگوباجناب مسعود مويدی در مورد شورش در کازرون وخواسته های مردم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 20 ماه می 2018 برابر با 30 ارديبهشت ماه 1397

گفتگوبا جناب مسعود مويدی کنشگرسياسی + جناب دکترمهدی خزعلی در مورد  اعتراضات در کازرون.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 14 ماه آوريل 2018 برابر با 24 ارديبهشت ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 13ماه آوريل 2018 با جناب غلامرضا محمدی.

گفتگو باجناب غلامرضا محمدی کنشگر سياسی در مورد برجام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 13 ماه آوريل 2018 برابر با 23 ارديبهشت ماه 1397

گفتگو باجناب غلامرضا محمدی کنشگر سياسی در مورد برجام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه آوريل 2018 برابر با 17ارديبهشت ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

مصاحبه روز يکشنبه 16 آوريل 2018 با جناب امين بيات

گفتگو با جناب امين بيات فعال سياسی درمورد دو نشست لندن و کلن.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک گنيد.

برنامه روز يکشنبه 6 ماه آوريل 2018 برابر با 16 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو باجناب امين بيات فعال سياسی در مورد دو نشست لندن و کلن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 30 آوريل 2018 برابر با 10 ارديبهشت ماه 1397

گفتگوی همنشين بهار با فرشته هدايتی از اعضای سابق سازمان مجاهدين خلق ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 29 آوريل 2018 برابر با 10 ارديبهشت ماه 1397

گفتگو با جناب مسعود مويدی فعال سياسی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.