بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 26 ماه ژوئن 2017 برابربا 5 تيرماه 1396

پخش سخنان آذر ماجدی در مورد تروريسم اسلامی و تروريسم دولتی به زبان انگليسی + پخش برنامه راديوئی گوگوش در خرد سالی به مناسبت عيد فطر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 ماه ژوئن 2017 با جناب مهدی نخل احمدی

گفتگو با جناب مهدی نخل احمدی فعال سياسی و تحليلگر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 ماه ژوئن 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد حوادث اخير در رابط با رژيم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 25 ماه ژوئن 2017 برابر با 4 تيرماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد حوادث اخير در رابطه با ايران + گفتگو  با جناب مهدی نخل احمدی فعال و تحليلگر سياسی از ايتاليا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 19 ماه ژوئن 2017 برابر با 29 خرداد ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 ماه ژوئن 2017 با جناب دکتر حسن نايب هاشم

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم در مورد نشست ادواری حقوق بشردر سازمان ملل.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 18 ماه ژوئن 2017 برابر با 28 خرداد ماه 1396

پخش سخنان جناب دکترابوالحسن بنی صدر در مورد پاسخ به توهين خامنه ای  و همچنين ” آتش به اختيار و ترقه بازی”

+ مصاحبه با جناب دکتر حسن نايب هاشم در مورد نشست ادواری حقوق بشر در سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه ژوئن 2017 برابر با 22 خرداد ماه 1396

پخش مستندی از فعاليت های اشرف پهلوی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 ماه ژوئن 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد حملات تروريستی اخير.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنیه 11 ماه ژوئن 2017 با جناب دکترمهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد حوادث تروريستی اخير.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.