بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 8 ژوئيه 2018 با جناب غلامرضا محمدی

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی فعال سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کلیک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه ژوئيه 2018 برابر با 17 تيرماه 1397

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی فعال سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه ژوئيه 2018 برابر با 11 تير ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 1 ماه ژوئيه 2018 با جناب دکتر حسن نايب هاشم

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر درشورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 1 ماه ژوئيه 2018 برابر با 10 تيرماه 1397

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر درشورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 25ماه ژوئن 2018 برابر با 4 تير ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه ژوئن 2018 با جناب مسعود مويدی

گفتگوبا جناب مسعود مويدی در مورد واقعه تجاوز وآدم رباِیی در ايرانشهر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه ژوئن 2018 برابر با 3 تير ماه 1397

گفتگوبا جناب مسعود مويدی در مورد واقعه تجاوز وآدم رباِی در ايرانشهر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18ماه ژوئن 2018 برابر با 28 خرداد ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 17 ماه ژوئن 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نشست واشنگتن وبرداشتن دورخيز تجزيه طلبان برای مصادره انقلاب مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.