بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 29 ژانويه 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرايط زندانی شدن خودش و بقيه زندانيان سياسی و نظرش در مورد  سياست خارجی ترامپ در رابطه با مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 29 ماه ژانويه 2017 برابر با 10 بهمن ماه 1395

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرايط زندانيان سياسی واثر مرگ هاشمی رفسنجانی.

+ جناب جواد صنم راد در مورد شرايط ايرانيان در برابر تصميمات دونالد ترامپ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 23ماه ژانويه 2017 برابر با 4بهمن ماه 1395

همراه با برنامه ای از نسيم در مورد شادی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

برنامه روز يکشنبه 22 ژانويه 2017 برابر با 3 بهمن ماه 1395

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد  رياست جمهوری ترامپ و سياست  اقتصادیش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ژانويه 2017 با جناب جواد صنمراد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد رياست جمهوری ترامپ و سياست اقتصاديش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 16 ژانويه 2017 برابر با 27 دی ماه 1395

پخش سخنان مسيح علينژاد در مورد حجاب اجباری +  برنامه نسيم در مورد حقوق زنان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

مصاحبه روز يکشنبه 15 ژانويه 2017 با جناب انور ميرستاری

گفتگو با جناب انور ميرستاری مسئول ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15 ژانويه 2017 برابر با 26 دی ماه 1395

گفتگو با جناب انورميرستاری مسئول ارتباطات جنبش جمهوري خواهان دمکرات و لائيک (جدل)

جناب جواد صنم راد + رضا اميری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

برنامه روز دوشنبه 20 ژانويه 2017 برابر با 20 دی ماه 1395

پخش مصاحبه مسيح علينژاد در مورد حجاب اجباری + مطلب نسيم در مورد شرايط زنان در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ژانويه 2017 برابر با 19 دی ماه 1395

گفتگو با جناب يوسف تقدس کارشناس IT + گفتگو با جناب پوريا ابراهيمی فعال حقوق بشر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.