بایگانی نویسنده: admin

مصاحبه روز يکشنبه 9 ماه سپتامبر 2018 با خانم شراره آرام

گفتگو با خانم شراره آرام درمورد اعدام 3 زندانی سياسی که سالها در بند رژيم جنايتکار بودند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 ماه سپتامبر 2018 برابر با 18 شهريور 1397

گفتگو با خانم شراره آرام درمورد اعدام 3 زندانی سياسی که سالها در بند رژيم جنايتکار بودند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 سپتامبر 2018 باجناب عيسی بازيار

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد جنايت جديد رژيم و اعدام فرزندان اين ميهن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 2ماه سپتامبر 2018 با خانم شهناز غلامی

گفتگو با خانم شهناز غلامی فعال حقوق بشر..

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 3ماه سپتامبر 2018 برابر با 12 شهريور 1397

گفتگو با شهنازغلامی در مورد فوت بيژن هيرمندپور و کمپين آزادی رامين حسين پناهی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 2 سپتامبر 2018 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو باجناب زرتشت احمدی راغب فعال مدنی در مورد شرايط فعلی با تحريمها در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

برنامه روز يکشنبه 2 سپتامبر 2018 برابر با 11 شهريورما ه1397

گفتگو باجناب زرتشت احمدی راغب فعال مدنی در مورد شرايط فعلی تحريمها در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه27 اوت 2018 برابر با 5 مرداد ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 اوت2018 باجناب دکتر مهدی خزعلی و جناب غلامرضامحمدی

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی و جناب غلامرضا محمدی در مورد سهم ايران از دريای کاسپين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 26 اوت 2018برابر با 4 شهريور ماه 1397

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی و جناب غلامرضا محمدی در مورد سهم ايران از دريای کاسپين.

برای دنلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.