بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 27 آوریل 2020 برابر با 8 اردیبهشت 1399

کتابخوانی ” بیست هزار فرسنگ زیر دریا ” .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 26 ماه آوریل 2020 برابر با 7 اردیبهشت 1399

گفتگو با نسرین رمضانعلی فعال سیاسی در مورد کارزار برای آزادی زندانیان درشرایط اپیدمی کرونا.وگزارشی در مورد محمدعلی طاهری بنیانگزار حلقه عرفان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 20 ماه آوریل 2020 برابر با 1 اردیبهشت 1399

کتاب خوانی “بیست هزار فرسنگ زیر دریا ” اثر ژول ورن و با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 19 آوریل 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد 4 نهاد که حافظ اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 19 ماه آوریل 2020 برابر با31 فروردین ماه 1399

بررسی اشعار حافظ توسط جناب جواد صنم راد در رابطه با نهاد چهارم که حافظ شیرازی اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه آوریل 2020 برابر با 25 فروردین ماه 1399

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه آوریل 2020 برابر با 24 فروردین ماه 1399

جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی و رابطه اش با نهاد خانقاه و صوفیگری و رندی  صحبت میکند. + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلو فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه آوریل 2020 برابر با 18 فرودین 1399

کتابخوانی بیست هزار فرسنگ زیر دریا و با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 5 ماه آوریل 2020 برابر با 17 فروردین 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی + شعرخوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 30 ماه مارس 2020 برابر با 11 فروردین ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده و پیام نسرین رمضانعلی به زبان آلمانی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.