بایگانی نویسنده: admin

گفتگوی روز یکشنبه 30 ماه اوت 2020 با جناب مسعود مویدی

گفتگو با جناب مسعود مویدی در مورد کتابی که اخیرا منتشر کرده به نام سندرم داعش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 24 اوت 2020 برابر با 3 شهریور ماه 1399

پخش دو بخش از کتاب صوتی آنا کارنینا اثر ماندگار لئو تولستوی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 16 ماه اوت 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس امور فلسطین و لبنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه ژوئیه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد قرارداد 25 ساله دو جانبه ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه ژوئیه 2020 برابر با 22 تیر ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد توافقنامه همکاری 25 ساله ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه ژوئیه 2020 برابر با 16 تیر ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژوئیه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد ایجاد الترناتیو رژيم تبهکار آخوندی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 5 ماه ژوئیه 2020 برابر با 15 تیر ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد ایجاد الترناتیو رژيم تبهکار آخوندی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه ژوئن 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پروژه ” شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی” شهرام.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز یکشنبه 28 ماه ژوئن 2020 برابر با 8 تیر ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پروژه  “شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی” ( شهرام).

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org