مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 1 ماه نوامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد دمکراسی وموانع برقرار شدن آن در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 25 ماه اکتبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد دموکراسی برای ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز شنبه 24 اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو؛ بررسی نیروهای طرفدار سیستم متمرکز و یا غیر متمرکز.

برای دانلو فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 18 ماه اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد دموکراسی خواهی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 11 ماه اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو , بررسی تبار شناسی جمهوریخواهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 4 ماه اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد تبارشناسی نیروهای مردمی و غیرمردمی شاخه پادشاهی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه سپتامبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد تبارشناسی نیروهای مردمی و غیرمردمی , شاخه اسلامی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز جمعه 18 ماه سپتامبر 2020 باجناب منصور اسانلو

گفتگوباجناب منصور اسانلو پیرامون کشتار نوید افکاری و بازتابش بر مردم و اپوزیسیون ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه سپتامبر 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگوی با جناب زرتشت احمدی راغب در زمان مرخصی از زندان در مورد شرایط زندان و ج.ا

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 6 ماه سپتامبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد دلایل فروپاشی ج.ا و راهکارهای خنثی سازی ترفندهای رژیم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org