مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 7 ماه مارس 2021 با خانم مریم سلطانی

گفتگو با خانم مریم سلطانی کارشناس روانشناسی و فعال مدنی نهاد همبستگی زنان در مورد 8 مارس و موقعیت زنان ایران در کشور.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روزیکشنبه 7 ماه مارس2021 با خانم ناهید حسینی

گفتگو با خانم ناهید حسینی فعال حقوق زنان و سیاسی در رسانه زنان ایران در مورد 8 مارس و موقعیت زنان ایران در کشور.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه فوریه 2021 با جناب سیامک فرید و داوود احمدلو

گفتگو با مهمانان جناب سیامک فرید و دادوود احمدلو در رابطه با انتخابات مجازی طرحی برای اثر گذاری مردم در برآمد نیروها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 21 ماه فوریه 2021 با خانم نسرین رمضانعلی

گفتگو باخانم نسرین رمضانعلی از چهره های سرشناس در جنبش های کارگری و سیاسی در مورد  حداقل دستمزدهای کارگران و زحمتکشان در سال 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 14 ماه فوریه 2021 با خانم مهناز شیرالی

گفتگو باخانم مهناز شیرالی جامعه شناس در مورد علل رخدادن انقلاب 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی رو ز یکشنبه 7 ماه فوریه 2021 با جناب فرزین خوشچین

گفتگو باجناب فرزین خوشچین در رابطه با اثر بیت کوین بر اقتصاد سیاسی ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 31 ماه ژانوه 2021 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با بورس و اهمیت کالای با ارزش اطلاعات در ایران.

برای دانلود فایل صوتی رو فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 24 ژانویه 2021 با جناب داوود احمدلو

گفتگو با جناب داوود احمدلو در رابطه ایجاد اتحاد نیروهای داخل و خارج از ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 17ماه ژانویه 2021 با خانم مهناز شیرالی

گفتگو با خانم مهناز شیرالی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس در مورد مسائل فرهنگی_سیاسی در ایران و کتاب در دست انتشار “پنجره ای بسوی ایران”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیککنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه ژانویه 2021 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد گلوبالیزاسیون واثرش بر سیاستهای اقتصادی جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org