مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه مه 2021 با خانم دکتر سهیلا ستاری

گفتگو با خانم دکتر سهیلا ستاری مهندس برق، پیوند زنان وتکنیک و جامعه مدنی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 16 ماه مه 2021 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس مسایل فلسطین و لبنان در مورد جنگ فلسطین و اسراِییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 9 ماه مه 2021 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پیامد روز جهانی کارگر اول ماه مه ونقش سندیکا در ایجاد سیستم سه جانبه در برقرار شدن عدالت اجتماعی در شرکت نیشکر هفت تپه

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 25 ماه آوریل 2021 با خانم طاهره صادقی

گفتگو با خانم طاهره صادقی سخنگوی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار W.I.S.E

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 18 ماه آوریل 2021 باجناب دکتر فرهنگ قاسمی

گفتگو با جناب دکتر فرهنگ قاسمی درمورد انتشار کتاب درراه طوفان وهمچنین درمورد مسایل روز ایران، کمپین نه به ج.ا. و قرارداد 25 ساله ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 11 ماه آوریل2021 با جناب آرش مولانایی

گفتگو با جناب آرش مولانایی فعال سیاسی و اجتماعی در مورد کارزار اسارت یا رهایی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 4 ماه آوریل 2021 باخانم مریم سلطانی

گفتگو باخانم مریم سلطانی مشاور شهردار منطقه 3 تهران در مورد زنان سرپرست خانوار.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه مارس 2021 با جناب آبتین آیینه

گفتگو با جناب آبتین آیینه شاعر و پژوهشگر در مورد نگرشی به رویدادهای دهشتناک شکست ایرانیان از مسلمانان عرب و همانندیهای آن با پیروزی انقلاب اسلامی 57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 21 ماه مارس 2021 با جناب جواد صنم راد

برنامه ای از جناب جواد صنم راد در مورد مولانا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 14 ماه مارس 2021 با جناب جلال ایجادی

گفتگو با جناب جلال ایجادی در مورد کتابش با عنوان جامعه شناسی، فلسفه، زیست بوم شناسی، افتصاد، فرهنگ، دین، سیاست.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org