مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 31 اکتبر 2021 باجناب دکتر مرتضی محیط

گفتگو با جناب دکتر مرتضی محیط در مورد شرایط ایران بعد از انتخاب رییسی.

برای دانلود فایل صوتی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 24 ماه اکتبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان و مشاور حقوقی بنیاد میراث فرهنگی پاسارگاد در مورد اقدامات حفاظتی برای آرامگاه کوروش کبیر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 17 ماه اکتبر 2021 با جناب فرهنگ قاسمی

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد ” عدم تمرکز و یا فدرالیسم”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه اکتبر 2021 با جناب پرفسور سیروس میرزایی

گفتگو با پرفسور دکتر سیروس میرزایی در مورد شکنجه و اعدام در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 3 اکتبر 2021 با جناب ابراهیم داریوش

گفتگو با جناب ابراهیم داریوش جامعه شناس در مورد جنبش های مدنی و اجتماعی در افغانستان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 26 سپتامبر 2021 با جناب دکتر رامین کامران

گفتگو با جناب دکتر رامین کامران در مورد روند استراتژی ج.ا.در سیاست داخلی و سیاست خارجی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه سپتامبر 2021 با خانم رویا غیاثی

گفتگو با خانم رویا غیاثی  خواهر جانباخته کبری غیاثی در مورد روند دادگاه حمید نوری و ایران تربیونال.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه سپتامبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم  دکتر نیره انصاری حقوقدان  در مورد شرایط حقوقی وضع موجود در افغانستان و دادرسی حقوقی علیه مخالفت خامنه ای برای ورود واکسن و در نتیجه کشتار مردم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه اوت 2021 با خانم میهن جزنی

گفتگو با خانم میهن جزنی در مورد دادگاه حمید نوری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه اوت 2021 با جناب صابر جیحون در افغانستان

گفتگو با جناب صابر جیحون در افغانستان در مورد شرایط فعلی افغانستان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org