مصاحبه

مصاحبه روز دوشنبه 28 ماه سپتامبر با آناهيتا اردوان

گفتگوبا آناهيتا اردوان روز دوشنبه 28 سپتامبر 2015

برنامه پرسپکتيو توسط دکتر بابک ده چمنی

برای دانلود قايل صوتی روز فلش کليک کنيد.

گفتگو با ناديا ذابحی در مورد دگرباشی

نادیا ذابحی، همجنسخواه،  متولد تیر ماه 1355 در شهر تهران و کشور ایران و همچنین تبعه کشور کانادا،  فوق لیسانس مهندسی برق مخابرات ازدانشگاه کونکوردیا کشور کانادا، تکنولوژیست ، فعال حقوق بشر، فمینیست و فعال حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی است. فعالیت های او متمرکز بر احقاق حقوق بشر، برابری جنسی و جنسیتی، خشونت پرهیزی ، زنان و اشتغال، زنان و مهاجرت و آموزش و فرهنگ سازی و همچنین ایجاد گفتمان بین المللی برای صلح است.اوکه شغل اصلی اش مهندسی است در راستای فعالیت های داوطلبانه اش با موسسات حقوق بشری غیر انتفاعی و دولتی ایرانی و غیر ایرانی و نیز سازمان ملل متحد همکاری میکند. از جمله این موسسات میتوان به چند نمونه زیر اشاره کرد:

  • موسسه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی سوئد (RFSL)
  • Professional LGBT Alliance Sweden
  • Association of Computer Machinery in Europe – Women Chapter
  • Lesbians Who Tech : International Network of Queer Women in Tech
  • Sudwind
  • رادیو رنگین کمان ·
  •  ایران آزاد و برابر
  •  نادیا ذابحی

گفتگو با افشين نريمان مسئول برنامه آپوزيت دوشنبه 8 ماه ژوئن برابر با 18 خرداد ماه 1394

دانلود فايل صوتی

مصاحبه با جناب پرهيزی مسئول سايت سپيده دم

گفتگو با مسئول سايت سپيده دم جناب پرهيزی در مورد کليپ جديدش به نام بمب يواشکی!

مصاحبه با زرتشت احمدی راغب فعال حقوق بشر

مصاحبه با زرتشت احمدی راغب فعال حقوق بشر

 

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org