مصاحبه

گفتگو با جناب صنم راد17 ماه آوريل 2016

گفتگو با جناب صنم راد در مورد بن بست  استراتژيک رژيم آخوندی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو باآسو رستمی روز يکشنبه 17 آوريل 2016

گفتگو باآسو رستمی فعال حقوق بشر

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با امين انواری روز يکشنبه 13 مارس 2016

گفتگو با امين انواری روز يکشنبه 13 مارس 2016

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 7 فوريه 2016 با جناب صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد واقعه 22 بهمن 57

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه با سيامک قادری زندانی سياسی سابق ژورناليست روز يکشنبه 20 دسامبر 2015

گفتگو با سيامک قادری زندانی سياسی سابق ژورناليست در مورد خبرنگاران زندانی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز 6 دسامبر 2015

گفتگو با امين انواری دانشجو و زندانی سياسی سابق در مورد فرارش از ايران و شرايط فعلی در ” دولت اميد ” !

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه با گلشن فتحی روز 30 نوامبر 2015

گفتگو با گلشن فتحی فعال حقوق اقليت های مذهبی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

کفتگو با جناب پرويز دستمالچی 15 نوامبر 2015

گفتگو با پرويز دستمالچی در مورد دادگاه ميکونوس.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه با آناهيتا اردوان دوشنبه 9 نوامبر 2015

گفتگو با آناهيتا اردوان نويسنده و شاعر در مورد هنر

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه با شعله پاکروان يکشنبه 8 نوامبر 2015

گفتگو با شعله پاکروان مادر ريحانه جباری

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org