مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 2 اکتبر 2016 با جناب جوادصنم راد

توضيحات جناب جواد صنم راد در مورد ايهام در اشعار حافظ و سواستفاده از آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 25 سپتامبر 2016 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد بحران سوريه

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 سپتامبر 2016 با جناب حميد حجارها

گفتکو با جناب حميدحجارها از قربانيان کهريزک سال 88

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه سپتامبر 2016 با خانم ابراهيمی همسر زندانی سياسی آرش صادقی.

گفتگو با  خانم ابراهيمی همسر زندانی سياسی آرش صادقی.

برای دانلود فال صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 21 ماه اوت 2016 با جناب محمد مهدوی فر

گفتگو با جناب محمد مهدوی فر فعال مدنی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 17 ژوئيه 2016 با جناب رضا ذوقی از بازماندگان فاجعه کهريزک

گفتگو با جناب رضا ذوقی در مورد فاجعه کهريزک سال 88.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه ژوئيه 2016 با دکتر بيژن افتخاری

برنامه شرايط اقتصادی ايران بخش ششم توسط دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه ژوئن2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

برنامه اقتصادی بخش پنجم توسط دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه ژوئن2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

بحث شرايط اقتصادی ايران با جناب دکتر بيژن افتخاری ( بخش 4)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 ماه می 2016 با جناب دکتربيژن افتخاری

ادامه مبحث اقتصادی با جناب دکتر بيژن افتخاری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org