مصاحبه

مصاحبه روز دوشنبه 21 نوامبر 2016 با خانم مينو هميلی

گفتگو با مينو هميلی فعال سياسی در مورد خشونت عليه زنان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 20 نوامبر 2016 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد انتخاب ترامپ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 13 نوامبر 2016 با خانم مينو هميلی

گفتگو با مينو هميلی در مورد برنامه بزرگداشت ياد جانباختگان دهه 60 .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 6 نوامبر 2016 با جناب نيما حسابيان

گفتگو با جناب نيما حسابيان در مورد حقوق زنان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 ماه اکتبر 2016 با جناب اکبر کريميان

گفتگوبا جناب اکبر کريميان هماهنگ کننده جنبش صدای موج سبز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 ماه اکتبر 2016 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد سواستفاده از نام کورش بزرگ توسط طرفداران دوران (طلائی خمينی)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 اکتبر 2016 با جناب اميد عليشناس

گفتگو با جناب اميد عليشناس فعال حقوق مدنی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 16 اکتبر 2016 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب  جوادصنم راد در مورد نشست لوزان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 با جناب جواد صنم راد

توضيحات جناب جواد صنم راد در مورد رندی در اشعار حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 اکتبر 2016 با جناب حامد نادری

گفتگو با جناب حامد نادری ازقربانيان فاجعه سال 88 وزندانی سياسی کهريزک

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org