مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه مه 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در رابطه با وضعیت زندان وزندانی سیاسی در شرایط کرونایی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز جمعه 1 ماه مه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد اول ماه مه روز جهانی کارگر و شرایط فعلی کارگران در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 19 آوریل 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد 4 نهاد که حافظ اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز دوشنبه 10 ماه مارس 2020 با خانم نسرین رمضانعلی

گفتگو با نسرين رمضانعلی فعال سیاسی در آلمان در مورد 8 مارس روز جهانی زن در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 1 ماه مارس 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد اثرات جانبی ویروس کرونا بر اقتصاد جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه فوریه 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد  انقلاب57.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه فوریه 2020 با جناب سالار عبادی

گفتگو با جناب سالار عبادی ژورنالیست در مورد شرایط فعلی ویروس کرونا در ایران و اقدامات رژیم در این رابطه و شرکت مردم در انتصابات ایندوره مجلس.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 16 ماه فوریه 2020 با آرش شاهتیموری و جواد صنم راد

گفتگو در مورد فاجعه 22 بهمن و نظرات و تجربه های پیشنهادی برای نسل جدید توسط جناب آرش شاهتیموری و جناب جواد صنم راد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز 9 ماه فوریه 2020 با جناب آرمان کوشا و جناب جواد صنم راد

گفتگو و مناظره باجناب آرمان کوشا فعال سیاسی چپ در لندن وجناب جواد صنم راد در زوریخ در مورد حق تعین سرنوشت ملل و ارتباطش با شرایط ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 2 ماه فوریه 2020 با جناب آرمان کوشا

گفتگو با جناب آرمان کوشا فعال سیاسی در مورد روند مبارزات مردم در ایران و تحریم صندوق رای انتصابات.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org