مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژوئیه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد ایجاد الترناتیو رژيم تبهکار آخوندی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه ژوئن 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پروژه ” شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی” شهرام.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 7 ماه ژوئن 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 31 ماه مه 2020 با جناب بیژن افتخاری

گفتگو با جناب بیژن افتخاری در مورد شرایط اقتصادی و بورس در ایران

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 24 ماه مه 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات در مورد کشور اشغالگر اسراییل وطرح ترامپ ونتانیاهو به نام معامله قرن برای الحاق بیشتر خاک فلسطین به اسراییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه مه 2020 با جناب اکبر کریمیان

گفتگو با جناب اکبر کریمیان فعال سیاسی در لندن در مورد حق وتوی دونالد ترامپ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه مه 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در رابطه با وضعیت زندان وزندانی سیاسی در شرایط کرونایی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز جمعه 1 ماه مه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد اول ماه مه روز جهانی کارگر و شرایط فعلی کارگران در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 19 آوریل 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد 4 نهاد که حافظ اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز دوشنبه 10 ماه مارس 2020 با خانم نسرین رمضانعلی

گفتگو با نسرين رمضانعلی فعال سیاسی در آلمان در مورد 8 مارس روز جهانی زن در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org