مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 24 ژانویه 2021 با جناب داوود احمدلو

گفتگو با جناب داوود احمدلو در رابطه ایجاد اتحاد نیروهای داخل و خارج از ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 17ماه ژانویه 2021 با خانم مهناز شیرالی

گفتگو با خانم مهناز شیرالی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس در مورد مسائل فرهنگی_سیاسی در ایران و کتاب در دست انتشار “پنجره ای بسوی ایران”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیککنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه ژانویه 2021 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد گلوبالیزاسیون واثرش بر سیاستهای اقتصادی جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه دسامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با شرایط اقتصادی جهان  و اثرات کوید 19 در سالی که گذشت.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 20 ماه دسامبر 2020 با جناب محمدرضا روحانی

گفتگو با جناب محمدرضا روحانی در رابطه با بلوکه شدن پول مردم ایران در کشور های بیگانه بعلت فعالیتهای تروریستی ج.ا.

برای دانلود فایل صوتی  روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه دسامبر 2020 با جناب دکتر جلال ایجادی

گفتگو با دکترجلال ایجادی در مورد بنیاد گرایی و جامعه شناختی اسلامی در ایران واروپا و تفاوت رژیم لاییک و سکولار.

 

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 6 ماه دسامبر 2020 با جناب مسعود مویدی

گفتگو با جناب مسعود مویدی در رابطه با شرایط محمد نوریزاد، شرایط اقتصادی در ایران و ترور محسن فخری زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه نوامبر 2020 با جناب آرش شاهتیموری

گفتگو با جناب آرش شاهتیموری دررابطه با ترور دانشمنداتمی محسن فخری زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه نوامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد دررابطه با ترور دانشمند اتمی محسن فخری زاده و نقش اپوزیسیون ج.ا. در برابر اقدام دخالتهای دولتهای خارجی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 22 نوامبر 2020 با مسعود موٌیدی

گفتگو با جناب مسعود موٌیدی در مورد اثر انتخابات امریکا بر وضعیت ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org