مصاحبه

گفتگوی روز جمعه 18 ماه سپتامبر 2020 باجناب منصور اسانلو

گفتگوباجناب منصور اسانلو پیرامون کشتار نوید افکاری و بازتابش بر مردم و اپوزیسیون ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه سپتامبر 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگوی با جناب زرتشت احمدی راغب در زمان مرخصی از زندان در مورد شرایط زندان و ج.ا

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 6 ماه سپتامبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد دلایل فروپاشی ج.ا و راهکارهای خنثی سازی ترفندهای رژیم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 30 ماه اوت 2020 با جناب مسعود مویدی

گفتگو با جناب مسعود مویدی در مورد کتابی که اخیرا منتشر کرده به نام سندرم داعش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 16 ماه اوت 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس امور فلسطین و لبنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه ژوئیه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد قرارداد 25 ساله دو جانبه ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژوئیه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد ایجاد الترناتیو رژيم تبهکار آخوندی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه ژوئن 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پروژه ” شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی” شهرام.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 7 ماه ژوئن 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 31 ماه مه 2020 با جناب بیژن افتخاری

گفتگو با جناب بیژن افتخاری در مورد شرایط اقتصادی و بورس در ایران

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org