مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 25 ماه سپتامبر 2022 با جناب فریبرز محمدخانی

گفتگو با جناب فریبرز محمدخانی پژوهشگر حوزه علوم‌انسانی در راستای کمیته آزادسازی ایران

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 18 سپتامبر 2022 با جناب رضا قرشی اقتصاددان

گفتگو باجناب رضا قرشی اقتصاددان در مورد پیمان شانگهای و منافع ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

مصاحبه روز یکشنبه 11 سپتامبر 2022 باجناب دکتر مرتضی محیط

گفتگو با جناب دکتر مرتضی محیط در مورد برجام دولت رییسی و بازندگان جنگ اوکراین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

مصاحبه روز یکشنبه 4 سپتامبر 2022 با جناب امیر معیری

گفتگو با جناب امیر معیری از فعالین کنفدراسیون دانشجویی در مورد روند ناخرسندانه اپوزیسیون در خارج از کشور.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

مصاحبه روز یکشنبه 4 سپتامبر 2022 با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان و کارشناس حقوق بین الملل در مورد جلوگیری از رفتن ابراهیم رییسی به سازمان ملل در نیویورک.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

مصاحبه روز یکشنبه 28 اوت 2022 با جناب دکتر جلال ایجادی

گفتگو با جناب دکتر جلال ایجادی در مورد کتاب جدیدش به اسم “بحران بزرگ در زیست بوم جهان و ایران ” نظریه ها، چالش ها، ویرانگری ها و رهیافت ها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 17 ماه ژوییه 2022 با دکتر نیره انصاری

گفتگو با بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان و کار شناس حقوق بین الملل در مورد حکم حبس ابد برای حمید نوری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه ژوییه 2022 با حناب دکتر رضا هازلی

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی جامعه شناس در مورد لاییسیته و بیانیه رضا پهلوی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 3 ماه ژوییه 2022 با دکتر نیره انصاری حقوقدان

گفتگو با دکتر نیره انصاری کارشناس حقوق بین الملل در رابطه با منع قانون سقط جنین در امریکا و ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 3 ماه ژوییه 2022 با پروفسور سیروس میرزایی

گفتگو با جناب پرفسور سیروس میرزایی در مورد مسولیت نظام پزشگی در ایران در رابطه با کشته شدن دکتر پیوند علامه و احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org