آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 1 ماه فوریه 2021 برابر با 13 بهمن ماه 1399

پخش قسمت دوم کتاب “مدیر یکدقیقه ای ”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 31 ماه ژانویه 2021 برابر با 12 بهمن ماه 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با بورس و تبادل اطلاعات در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 25 ماه ژانویه2021 برابر با 6 بهمن ماه 1399

پخش قسمت اول کتاب “مدیر یکدقیقه ای”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 ماه ژانویه 2021 برابر با 5 بهن ماه 1399

گفتگو با جناب داوود احمدلو در رابطه ایجاد اتحاد نیروهای داخل و خارج از ایران.

برای دانلود فایل صوای روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه ژانویه 2021 برابر با 29 دی ماه 1399

پخش قسمت 9 کتاب “بیاندیشید و ثروتمند شوید” اثر ناپلئون هیل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 17 ماه ژانویه 2021 برابر با 28 دی ماه 1399

گفتگو با خانم مهناز شیرالی جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس در مورد مسائل فرهنگی_سیاسی در ایران و کتاب در دست انتشار “پنجره ای بسوی ایران”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه ژانویه 2021 برابر با 22 دی ماه 1399

با همکاری پریچهر سهرابی

پخش قسمت 8 کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید اثر ناپلئون هیل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 10 ماه ژانویه 2021 برابر با 21 دی ماه 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد گلوبالیزاسیون واثرش بر سیاستهای اقتصادی جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه ژانویه 2021 برابر با 15 دی ماه 1399

پخش قسمت 7 کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 3 ماه ژانویه 2021 برابر با 14 دی ماه 1399

گفتگوبا جناب مسعود مویدی در مورد شرایط حساس کنونی در ایران + گفتگو با جناب جواد صنم راد در رابطه با اثر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org