آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 25 ماه سپتامبر 2022 برابر با 4 مهر ماه 1401

پخش بخش 5 کتاب « 6 نظریه ای که دنیا را تکان داد»

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 25 ماه سپتامبر 2022 برابر با 3 مهر ماه 1401

گفتگو با جناب فریبرز محمدخانی پژوهشگر حوزه علوم‌انسانی در راستای کمیته آزادسازی ایران

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Information For Scholars

A research paper is enlgish corrector a presentation of research suggests that has been carefully researched and carefully evaluated. It’s a record that comprises research that has been completed in order to offer an overview of the results of the analysis. This document has many facets بیشتر بخوانید »

برنامه روز دوشنبه 19 سپتامبر 2022 برابر با 28 شهریور ماه 1401

پخش بخش 4 کتاب 6 نظریه ای که دنیا را تکان داد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 18 ماه سپتامبر 2022 برابربا 27 شهریور ماه 1401

گفتگو باجناب رضا قرشی اقتصاددان در مورد پیمان شانگهای و منافع ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Professional Research Paper Writing Service – How to Find the Best

Research Paper Writing Service by qualified prof english spell check onlineessionals. Research papers are not easy. They’re time-consuming, and when all the research is completed, they are still not enough. After the study part is finished, that’s when the real work begins. It’s not enough بیشتر بخوانید »

برنامه روز دوشنبه 12 ماه سپتامبر 2022 برابر با 21 شهریور ماه 1401

پخش بخش سوم کتاب ” 6 نظریه که دنیا را تکان داد ” .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 11 سپتامبر 2022 برابر با 20 شهریور ماه 1401

گفتگو با جناب دکتر مرتضی محیط در مورد برجام دولت رییسی و بازندگان جنگ اوکراین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 5 سپتامبر 2022 برابر با 14 شهریور ماه 1401

پخش بخش دوم کتاب ” 6 نظریه ای که دنیا را تکان داد”.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

برنامه روز یکشنبه 4 سپتامبر 2022 برابر با 13 شهریور 1401

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان و کارشناس حقوق بین الملل در مورد جلوگیری از رفتن ابراهیم رییسی به سازمان ملل در نیویورک و

گفتگو با جناب امیر معیری از فعالین کنفدراسیون دانشجویی در مورد روند ناخرسندانه اپوزیسیون در خارج از کشور.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org