آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 17 ماه مه 2021 برابر با 27 اردیبهشت ماه 1400

پخش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کید.

برنامه روز یکشنبه 16 ماه مه 2021 برابر با 26 اردیبهشت 1400

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس مسایل فلسطین و لبنان در مورد جنگ فلسطین و اسراِییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 10 ماه می 2021 برابر با 20 اردیبهشت 1400

مطلب عدالت اجتماعی

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 9 ماه مه 2021 برابر با 19 اردیبهشت 1400

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پیامد روز جهانی کارگر اول ماه مه ونقش سندیکا در ایجاد سیستم سه جانبه در برقرار شدن عدالت اجتماعی در شرکت نیشکر هفت تپه

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 3 ماه مه2021 برابر با 13 اردیبهشت 1400

مقاله انتقادی به عضویت ج.ا. در کمیسیون “مقام زن ” سازمان ملل متحد.

پخش داستانی از مثنوی مولوی به نام آهو در طویله خران

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 2 ماه مه2021 برابر با 12 اردیبهشت 1400

گفتگو با خانم نسرین رمضانعلی فعال سیاسی و حقوق کارگری.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 26 ماه آوریل 2021 برابر با 6 اردیبهشت ماه 1400

پخش  قسمت پایانی کتاب جنس ضعیف اثر ماریانا فالاچی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 25 ماه آوریل 2021 برابر با 5 اردیبهشت ماه 1400

گفتگو با خانم طاهره صادقی سخنگوی شبکه زنان ایران برای برابری پایدار W.I.S.E

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 19 ماه آوریل 2021 برابر با 30 فروردین ماه 1400

پخش بخش 1 قسمت 6 از رسته 11 کتاب جنس ضعیف اثر ماریانا فالاچی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 18 ماه آوریل 2021 برابر با 29 فروردین ماه 1400

گفتگو با جناب دکتر فرهنگ قاسمی درمورد انتشار کتاب درراه طوفان وهمچنین درمورد مسایل روز ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org