آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 24 ماه ژانویه 2022 برابر با 4 بهمن ماه 1400

پخش بخش دیگری  از کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 23 ماه ژانویه 2022 برابر با 3 بهمن ماه 1400

گفتگو با جناب حسن بیات مسول انجمن فرهنگی ایران و سوییس در ژنو و عضوسازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور وحزب سوسیال دمکرات مدافع حقوق بشر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز دوشنبه 17 ژانویه 2022 برابر با 27 دی ماه 1400

پخش بخشی دیگر از کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی تا پایان18.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 16 ژانویه 2022 برابر با 26 دی ماه 1400

گفتگوی خانم دکتر ناهید حسینی با خانم اکرم هدایتی معلم ریاضی در مورد سند تحول بنیادین آموزشی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 10 ماه ژانویه 2022 برابر با 20 دی ماه 1400

پخش کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی تابخش 14.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 9 ماه ژانویه 2022 برابر با 19 دی ماه 1400

گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 3 ماه ژانویه 2022 برابر با 13 دی ماه 1400

پخش کتاب ” 23 راه برای غلبه بر تنبلی”  تا پایان بخش 10.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 2 ماه ژانویه 2022 برابر با 12 دی ماه 1400

گفتگو با جناب ابراهیم داریوش در مورد سالی که گذشت و چشم انداز سال 2022 برای افغانستان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 27 ماه دسامبر 2021 برابر با 6 دیماه 1400

پخش کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی تا قسمت ششم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 26 ماه دسامبر 2021 برابر با 5 دیماه 1400

گفتگو با خانم مرضیه علیوردی هنرمند با تجربه تاتر .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org