آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 14 ماه سپتامبر 2020 برابر با 24 شهریور ماه 1399

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه سپتامبر 2020 برابر با 23 شهریور ماه 1399

گفتگوی با جناب زرتشت احمدی راغب در زمان مرخصی از زندان در مورد شرایط زندان و ج.ا

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه سپتامبر 2020 برابر با 17 شهریور ماه 1399

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 6 ماه سپتامبر2020 برابر با 16 شهریور ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد دلایل فروپاشی ج.ا و راهکارهای خنثی سازی ترفندهای رژیم.

برای دانلود کردن فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 30 ماه اوت 2020 برابر با 9 شهریور ماه 1399

گفتگو با جناب مسعود موئیدی و معرفی کتاب سندرم داعش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 24 اوت 2020 برابر با 3 شهریور ماه 1399

پخش دو بخش از کتاب صوتی آنا کارنینا اثر ماندگار لئو تولستوی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه ژوئیه 2020 برابر با 22 تیر ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد توافقنامه همکاری 25 ساله ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه ژوئیه 2020 برابر با 16 تیر ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز یکشنبه 5 ماه ژوئیه 2020 برابر با 15 تیر ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد ایجاد الترناتیو رژيم تبهکار آخوندی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 28 ماه ژوئن 2020 برابر با 8 تیر ماه 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پروژه  “شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی” ( شهرام).

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org