حق انتخاب رنگ و نوع لباس

 

 یکی از نیازهای اولیه و ضروری هر فرد لباس است و با توجه به میزان در آمد شرایط محیطی موقعیت اجتماعی سلیقه ی شخصی اعتقادات نوع برداشت و میزان توجه فرد به فرهنگ جامعه و قوانین مذهبی مدلهای قابل دسترس هر شخصی لباس دلخواهش را انتخاب می نماید .

اغلب افراد نوع پوششان برایشان خیلی مهم است زیراکه اکثرا افراد جامعه با توجه به نوع پوشش با آنها برخورد می نمایند وچه بسا برخی بعلت وسع مالی کم حاضر هستند از سایر نیازهایشان چشم پوشی نمایند ولی لباسی مناسب و دلخواه داشته باشند بنابراین انتخاب لباس برای انسانها خیلی مهم است و تاثیر فراوانی برروحیه افراد دارد.

گذشت زمان بروی نگرشهای مذهبی ؛فرهنگی ؛ملی و صنعتی نحوه ی مدیریتها ؛نوع آموزشها ؛شیوه های گفتاری و رفتاری ؛نوع پوشش و تغذیه ؛نوع معاشرتها و ارتباطات ؛نحوه ی ابراز عقاید و عواطف شیوه های محافظتی وامنیتی و شیوه های آگاهی و اجرای انواع قوانین و تاثیرات زیادی داشته است.

همانطور که پیشرفت علم باعث شده تا انسان با برخورداری از انواع تکنولوژی و فن آوری زندگی راحت تری داشته باشد به همان نسبت میزان آگاهیها وعملکردهای بهینه اخلاقی بالا رفته است ودر جوامع بشری پیشرفته برای اختلاف عقاید و تفاوت سلیقه ها احترام و آزادی بیشتری قائل شده اند.

به مرور زمان نحوه ی برخورد مدیران با پرسنل نحوه ی ارتباط معلمان و اساتید با دانش آموزان و دانشجویان و نحوه ی تربیت کودکان و نوجوانان همگی متحول شده اند و محدوده ی یکسری از کنترلها و آزادیهای رفتاری انسانها بالا رفته است.

پیشرفت و تحولاتی که در طی اعصار بوجود آمده باعث شده تا زمان در زمینه های مختلف جامعه حضور فعال و گسترده پیداکنند و درخششهایی را از خود برجا گذارند ولی متاسفانه آمار پیشرفت و درخشش دختران و زنان ایرانی نسبت به دختران و زنان سایرکشورها در عرصه های گوناگون جهان پایین است .

زیرا دختران و زنان ایرانی خیلی بندرت توانسته اند در صحنه ما حضورداشته باشند وعلت اصلی آن محرومیتهای آنان از حقوقشان و حاکم بودن فرهنگ مرد سالاری وتحمیل حجاب در ایران میبا شد .

دختران و زنان جامعه ای که حق انتخاب نوع پوشش و لباس خودرا در اماکن گوناگون ندارند در واقع از اولیه ترین و ساده ترین نوع حق بشری محروم هستند پس چگونه میتوانند از دیگر حقوقشان برخوردار شوند. پس از قرنها در ایران ؛حق حضور زنان در باشگاههای ورزشی دارد بررسی و اجرا میشود آنچه مسلم است انسان برای متعالی بودن میبایست برای انتخاب و کار بردخواسته هایش به یکسری مقررات شئونات و قوانین مذهبی فرهنگی اخلاقی اجتماعی و ...توجه نماید و آنها را مد نظر داشته باشد.

ولیکن ساده ترین و قابل فهم ترین اصل این است که اجبار و تحمیل در هر زمینه ای و در هر شرایطی نتیجه ی عکس ومنفی داردهمچنین بازتابهای نامناسب به همراه دارد.

معمولا انسانها یا بطور تشویقی ویا تقلیدی ویا با احساس نیاز و یا اینکه با درک علت اجرای قوانین قادر به رعایت قوانین هستند.

مسلما اجرای قوانین بعلت درک آن و بطور تشویقی در بالاترین سطح ارزشی و بازدهی قراردارد.

آشنایی تفهیم و اجرای انواع قوانین شیوه های گوناگون دارد.

تشویق و یا احساس نیاز به اجرای قوانین مذهبی که ریشه در اخلاق و معنویت دارد و درک تفهیم علت اجرای قوانین مذهبی برای افراد ؛امر بسیار پیچیده و مهمی است.

شیوه ی اجبار و تحمیل برای اجرای فرامین مذهبی آنرا دشوار وغیرممکن میسازد و یا اجرای دستورات را به شیوه ی تقلیدی سوق میدهد که از پایین ترین سطح ارزشی و بازدهی برخوردار است و از نظر زمانی هم مقطعی است و دارای عکس العملهای منفی است که نمونه بارز آن در ایران استفاده بی رویه و منحصر بفرد (عادی از تنوع)از لباسهای تنگ و کوتاه و استفاده بیش از حد از لوازم ارایشی می باشد که بعلت رواج داشتن شیوه تحمیلی و تقلیدی نامناسب حجاب در ایران است. اجبار و محدودیت در انتخاب نوع و رنگ لباس منجر به محدودیتهای فکری میشود.

هنگامی که افراد در انتخاب نیازهای اولیه خود توانایی تصمیم گیری نداشته باشندهیچگاه نمی توانند از ذهنی کاملا فعال برای حل ودرک مسائل مهم تر زندگی برخوردار باشند.

دختران وزنان جامعه ای که بصورت تحمیلی حجاب را رعایت میکند چگونه میتوانند از ارزشهای معنوی مذهب برخوردار شوند.؟

وقتی که قانونی به اجبار میخواهد اجرا شود مثل این است که بخواهند به یک رباط (آدم آهنی )فرمان دهند . آیا زنان و دختران ایرانی رباط هستند ؟

حجاب تحمیلی در ایران باعث شده تا به زن عنوان ضعیفه را بدهند و فرهنگ و سنت مرد سالاری با درصد خیلی بالایی رواج داشته باشد.

پروردگار مهربان ؛زن را ظریف و لطیف و زیبا آفریده و با نگرشی عمیق و چند بعدی به قوانین اسلام میتوان دریافت که به زنان تذکر داده شده تا به محافظت از زیبا ییها و مراقبت از نوع پوشش در شرایط گوناگون در مقابل افراد مختلف چه از نظر نسبت و چه از نظر نوع فرهنگ تربیت و ویژگیهای خصوصی اخلاقی افراد توجه و دقت نمایند .

استفاده از لباسهای کاملا پوشیده زمانی دارای ارزش معنوی ,مذهبی ,اجتماعی و فردی است که شخصی به خواسته و میل خود آن نوع پوشش را انتخاب نموده باشد .

قرآن کتابی است برای تمام اعصار ؛بنابراین نیاز به نگرشی چند بعدی با دقت و تمرکز بالا دارد.

حتما میدانید برای دیدن تصاویر سه بعدی دقت و تمرکز بالای لازم است درغیر اینصورت یک تصویر خیلی ساده قابل مشاهده است.

اگر به ترجمه قرآن با دیدی یک بعدی و ساده بنگرید در واقع آنرا منحصر به عصر ظهورش مینمایید ولی با نگرشی چند بعدی و عمیق به ترجمه قرآن ؛اذهان را بسوی بهترین عملکردهای بهینه برای تمامی اعصار و همه ظرفیتهای فکری خواهان اجرای فرامین اسلام متوجه می نمایید.

با توجه به اینکه هر فردی برای بالا بردن ظرفیت فکری و روحی اش باید بکوشد پروردگار مهربان از هر شخصی به اندازه ی ظرفیتش توقع دارد.

در سایر کشورهای مسلمان و یا حتی در دیگر مملکتهای جهان دختران و زنان آزاد هستند و میتوانند از لباسهای پوشیده و رنگی و یا هر مدل لباسی درمکانهای گوناگون به میل و انتخاب خودشان استفاده نمایند چرا ایران این شیوه را در پیش نمی گیرد؟

در واقع در ایران تحمیلی قوانین اسلام رایج شده است تحمیل و اجبار برای اجرای دستورات اسلام باعث میشود مردم با دیدی ساده و کورکورانه به قوانین بنگرند و درعملکرد هایشان به مانع برخورد نمایند .

همچنین به مرور زمان توجه عمقی و معنویشان را به دین از دست بدهند.در نتیجه برای مردم جهان این تصور پیش می آید که باید دین از سیاست و دولت جدا شود.

متاسفانه درصد خیلی پاینی از مردم توجه به ترجمه و مفاهیم عمیق و تفاسیر قرآن دارند ویکی از دلایل این کم توجهی ناشی از تحمیل و اجبار قوانین است.

پروردگار مهربان انتخاب دین را اجبار ندانسته وقتی در انتخاب واجرای مجموعه قوانین اجباری وجود ندارد چگونه میتوان پذیرفت که در اجرای زیر مجموعه های آن مجموعه قوانین اجبار وجود داشته باشد درصورتیکه خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده است.

البته رسیدن به بالاترین درجه معنوی که لازمه ی هر فرد است اجرای همه قوانین را می طلبد اما نه با اجبار و با نگرشی ساده و یک بعدی .

بعنوان مثال معدل 20 متعلق به دانش آموزان و دانشجویی میشود که در همه موارد مستعد و پرتلاش بوده اما هیچ دانش آموزو دانشجویی با اجبار به نمره ی 20 دست پیدا نکرده ,پیغمبر اکرم (ص) و سایر بزرگان دینی با صبر و روی خوش و دیگر شیوه های حسنه مختص خودشان توانستند توجه مردم را به نماز وسایر دستورات الهی( قوانین اسلام) جلب کنند.

آیا با تحمیل و شکنجه و ترس میتوان مردم را به اجرای قوانین چون نماز ؛روزه؛ زکات و یاری بینوایان و.. وادار نمود.

پس چطور فقط زورتان به زنان جامعه میرسدو آنها را مجبور به رعایت پوشش میکنید و برایشان شکنجه و مجازات در نظر میگیرید.

چطور زنان ودختران در سایر کشورها با انواع لباسهای آزاددر تمامی اماکن توانسته اند به درجات بالای علمی و انواع درخششهای چشمگیر دست پیدا کنند و خانواده های سالم و موفق داشته باشند .

هر فردی با آزادی انتخاب لباس این فرصت و اجازه را میابد تا بتواند تشخیص دهد از انواع لباسها کدام یک را متناسب بامعیارهای شخصی خودش انتخاب نمایدممکن است حتی از نظر بعضی افراد آن انتخاب عجیب باشدولی بعنوان یک انسان آزاد حق انتخاب دارد تا توانایی پیدا نمودن ماهیت خودش و حقایق زندگی را داشته باشد و بتواند به فکرش گسترش دهد و دیگر مسائل زندگی را تجزیه و تحلیل نماید.

یکی از دلایل کوته فکری مردان نسبت به حفظ احترام و امنیت زنان ورواج فرهنگ مرد سالاری بدین جهت است که حکومت ایران باشیوه ای تحمیلی و اجباری دختران وزنان جامعه را از حقوقشان محروم ساخته و آنها را وادار به حجاب تحمیلی کرده است .

حتما دقت کرده اید وقتی رئیس ویا مدیری بطور آشکار وعلنی بر افردای خاص موردی راتحمیل می نماید دیگر افراد گروه هم به نحوی میخواهند آن افراد یا فرد خاص را به طریقی مورد تحمیل و بی احترامی قرار دهند همانطور که قبلا ذگر شد مرور زمان بر روی شیوه های محافظتی و امنیتی و همچنین نحوه ی ارتباطات و معاشرتها تاثیر گذاشته ؛در حال حاضر در نقاط مختلف جهان زنان برای محافظت خویش از شیوه های رفتاری خاص وتکنیکهای ورزشهای رزمی همچنین ابزار آلات خاص استفاده مینمایند و همینطور نحوه ی تربیتهای خانوادگی و اجتماعی در جوامع پیشرفته به گونه ای است که پسران و مردان در رفتار و اعمال خود مراقب حفظ احترام و امنیت زنان هستند تا آنجا که اگر دختر یا زنی بنا به دلایلی بر روی پسر یا مردی دست بلند کند آن پسر یا مرد با کنترل رفتاری خودش با زهم حفظ حرمت آن دختر وزن را رعایت میکند.

و حتی در برخی از کشورها برای حفظ بیشتر امنیت و رفاه زنان یکسری قوانین خاص اجتماعی وجود دارد در صورتیکه اکثریت زنان و دختران ایرانی از مسائل امنیتی ذکر شده در بالا محروم هستند اینهمه محرومیت و محدودیت برای دختران و زنان ایرانی تا کی ؟

چرا در ایران بوسیله ی رسانه های عمومی و حتی در اماکن آموزشی به دختران و زنان آموزش نمی شود تا چگونه با شیوه ها و ابزار آلات مخصوص از خودشان در مقابل پسران و مردان کوته فکر مکار و متجاوز دفاع نمایند؟

چرا سعی نمی کنید نوجوانان و جوانان را تفهیم نمایید با شیو ه ای مناسب که پوشش و لباسی متنا سب با شرایط محیطی و فرهنگی و ویژگیهای تربیتی و اخلاقی افراد میتواند یک امنیت و محافظت مناسب باشد.

چرا استفاده از اسپر یهای مخصوص که برای دفاع زنان از خودشان میباشد در بین تمام اقشار جامعه رواج ندارد ؟

چه بسا دختران و زنانی که با داشتن حجابی کامل مورد اذیت و آزار پسران و مردان جامعه قرار گرفته اند.

چه موقع درایران فرهنگ مرد سالاری اصلاح میشود؟

چه وقت دختران و زنان ایرانی توانایی برخورداری از حقوقشان را بدست می آورند ؟

                                                                           

                                                                              به امید درخشش چشمگیر

                                                                              دختران و زنان با ایمان و مترقی

  مریم نویدی

 ژوئيه 2006