کاریکاتور

جشن توافق هسته ای

reza amiri

 

 

جشن توافق هسته ای

کاری از رضا جوزانی در رادیو زمانه
…………………………………………..
رادیو پارس   ؛ قدرت های بزرگ امروز صبح با ایران بر سر مسائل هسته ای به توافق رسیدند. بیانیه ی این توافق تا ساعاتی دیگر اعلام خواهد شد.

به نظر شما این توافق تا چقدر بر بهبود زندگی مردم تاثیر می گذارد

بعضی میگن که روحانی در حاشیه بریکس با روسیه یک بده بستانهایی کرده که برای امریکا سخت هست.

بعضی میگن که روحانی در حاشیه بریکس با روسیه یک بده بستانهایی کرده که برای امریکا سخت هست.وقتی روحانی به این نشست میخواست برود گفت داریم خود را برای دوران پسا تحریم ها یا پسا مذاکرات اماده میکنیم!! با روسیه و گروه بریکس…ان سوتر هاآرتص این کاریکاتور را کشید.پس کری خیلی هم برای اتخاذ چنین مواضعی و انداختن چنین لگد هایی کم ادله کافی در دست نداشته…
Kooshan Mads Foto.

سهم زنان در ورزشگاه ها ، کاری از مانا نیستانی

موج طراحی کاریکاتورهای اعتراضی هنرمندان کاریکاتوریست جهان در حمایت از آتنا فرقدانی

۱۴۳۴۵۴۳۹۴۲۵۷۳a2145b0a24a9b9211fcf504e4d05f28b-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۸۱۱۸۴۴۹۴d5c6ba1052b329a40e273a05272302fb-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۳۹۶۵۰۷۸۳۵ab3a1ec3987d295670087b374a654af8-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۴۳۵۴۰۱۲۹۸a4915d27fa1275afd0bc127e5557536-mediumoriginalaspectdouble۱۱۲۹۱۹۰۱_۸۷۵۸۲۷۳۹۵۸۲۳۷۰۹_۸۲۷۰۵۰۴۹۹_ndraw4atena-1CHtTDKLWIAAMDmlCHPr3avVAAAghswefc6e79e-a66a-4c1e-a482-a6886a34495f-620x372enhanced-7027-1434084287-4Screen_Shot_2015-06-08_at_17.54.50img_1030tumblr_np9bteh7sP1suv6ero1_500tumblr_nps1ywmAsf1rzlgoko1_1280_draw4atena__shahrokh_heidari_atenafarghadani___mohammad_sabaanehtumblr_nps1ywmAsf1rzlgoko1_1280۱۱۳۸۰۹۲۸_۱۶۰۵۳۶۷۸۴۹۷۴۲۲۴۳_۱۰۹۹۷۶۳۹۳۳_n۱۱۲۴۹۲۲۴_۴۵۶۴۹۱۶۸۱۱۷۵۹۶۷_۴۹۲۸۵۴۹۷۸۳۹۹۴۷۹۳۳۲۷_n۱۴۳۴۱۳۱۲۰۸۱۶۸ccaf0f36b296feda8a8fe959a5379520-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۰۳۴۹۳۴۲۵cf4161bb7bf45a6961f52f863559ab13-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۸۷۵۱۲۳۵۴cd555ee72de4a2c0e67c1224d21c14f6-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۵۳۲۸۴۶۲۹e22c74cda46e4eb36b29b491f35f0b7e-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۳۷۷۷۵۷۷۳b7f3f344ca53893445467b92d382c8a5-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۰۹۸۳۵۷۸۵c9155dcb43ccbbbd089a3703d4e20bbe-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۷۸۰۸۸۴۷۳c374f5e472fda8a6eb32bccb084df088-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۶۲۶۷۳۶۲۰۵d4055040e2aea40eace0b559742081fe-mediumoriginalaspectdoubleCHKA-KyU0AAtVVN۱۴۳۴۲۸۶۷۱۹۴۶۳۷۳ca05b1e8a0a73a3ca9a450acfc91eb-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۴۸۸۹۴۷۴۷۴۱۸e215959850aaba1eca328ffbaf0253-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۵۹۳۹۳۰۰۲۷۳dc45e45761044a95141e2dfa712b748-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۵۷۰۶۲۰۸۱۹۷ae02f71bf774c5ce48acf16eb98ec3e-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۳۵۰۱۸۶۳۲۶c2374a11c2ecb14451ae71e36aef229-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۳۰۷۶۴۵۲۳۵۴۲۷bf62d73b4fc86c95de4d9e8d4f2ea-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۳۵۱۸۰۷۶۶۸۴۱۴dc3acbfb35b0d2bacfb3ef96e6d84-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۴۵۳۵۳۲۴۹۸۷۸۱a418dda2f77869c5ea22fff6a0a29-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۴۸۹۱۴۳۶۴۸۷۲۶c18d160bc868adc88610688a1424-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۵۳۸۷۷۸۰۹۲۳۸۳۴۶e16a91e3523f63d8ff57e83b0bf-mediumoriginalaspectdoubleATENA-zenpencils-panel2CHJ-d0bW8AAfykRCHM2ixBUAAANbYh

زنان حق خود را سرانجام بازپس خواهند گرفت:

و چه غم انگيزه كه ما به عنوان نيمى از جمعيت ايران، بايد دست و پا بزنيم و به كسانى كه با زورگويى كشورمون رو اشغال كردند يادآورى كنيم كه ما زنان هم انسانيم، درست مانند مردان!

احمد زیدآبادی پس از پایان شش سال حبس مستقیما از زندان به تبعیدگاهش در گناباد فرستاده می‌شود

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org