مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 19 ماه ژانویه 2020 با جناب حسن اعتمادی

گفتگو با جناب حسن اعتمای فعال سیاسی در مورد ترور قاسم سلیمانی و سقوط هواپیمای اوکراینی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه ژانویه 2020 با جناب غلامرضا محمدی

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی فعال سیاسی در ترکیه در مورد ترورقاسم سلیمانی و انهدام هواپیمای اوکراینی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ژانویه 2020 با جناب مسعود مویدی

گفتگو با جناب مسعود مویدی فعال سیاسی در ایران در مورد شرایط فعلی در ایران وانهدام هواپیمای اوکراینی توسط سپاه.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژانویه 2020 با جناب دکتر هوشنگ امیر احمدی

گفتگو باجناب دکتر هوشنگ امیراحمدی درمورد کشته شدن سردار قاسم سلیمانی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژانویه 2020 با جناب دکتر محمود امیری مقدم

گفتگو با جناب دکتر محمود امیری مقدم در مورد کشته شدن  سردار قاسم سلیمانی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 29 ماه دسامبر 219 با جناب انورمیرستاری

گفتگو باجناب انور میرستاری در مورد نشست پارلمان اروپا و بررسی پوشش خبری رسانه ها در مورد خیزش آبان 98.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه22 ماه دسامبر 2019 با جناب دکتر مهدی خزعلی

گفتگو با جناب دکترمهدی خزعلی در مورد خیزش آبان 98.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 15ماه دسامبر2019 با جناب سالار عبادی

گفتگو باجناب سالارعبادی ژورنالیست در ایران در مورد وقایع خیزش آبان 98.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 8 ماه دسامبر 2019 با جناب حسن نایب هاشم

گفتگو باجناب دکترحسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 8 دسامبر 2019 با جناب آبتین آیینه

گفتگو با جناب آبتین آیینه تاریخ شناس و شاعرمعاصر درمورد پیدایش پرچم شیر و خورشید ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org