مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 6 ماه فوریه 2022 با جناب مهندس طبرزدی

گفتگو با جناب مهندس طبرزدی سخنگوی جبهه دمکراتیک ایران در مورد فراخوان شب 22 بهمن .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه ژانویه 2022 با جناب حسن بیات

گفتگو با جناب حسن بیات مسول انجمن فرهنگی ایران و سوییس در ژنو و عضوسازمان جبهه ملی ایران خارج از کشور وحزب سوسیال دمکرات مدافع حقوق بشر.

برای دانود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 16 ژانویه 2022 با خانم اکرم هدایتی

گفتگوی خانم دکتر ناهید حسینی با خانم اکرم هدایتی معلم ریاضی در مورد سند تحول بنیادین آموزشی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 9 ماه ژانویه 2022 با خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست

گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس محیط زیست.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 2 ماه ژانویه 2022 با جناب ابراهیم داریوش

گفتگو با جناب ابراهیم داریوش در مورد سالی که گذشت و چشم انداز سال 2022 برای افغانستان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 26 ماه دسامبر 2021 با خانم مرضیه علیوردی

گفتگو با خانم مرضیه علیوردی هنرمند با تجربه تاتر .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 19 ماه دسامبر 2021 با جناب اسفندیار خلف

گفتگو با جناب اسفندیار خلف در مورد سیر فراز های رنسانس فرهنگی در ایران و بعد از جنبش 57

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه دسامبر 2021 با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان برجسته

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان برجسته در مورد تحلیل قضایی دادگاه حمید نوری بعد از پایان دفاعیات او و دستارورد آن.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه دسامبر 2021 با جناب اصغر سلیمی

گفتگو با جناب اصغر سلیمی کارشناس اقتصادی در مورد اقتصاد دولتی و تاثیر نشست وین به لحاظ اقتصادی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه نوامبر 2021 با خانم اعظم بهرامی

گفتگو با خانم اعظم بهرامی کارشناس فیزیک محیط زیست در مورد مشگل آب و محیط زیست در ایران که ناشی از دخالت مافیای آب و اقتصاد است.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org