مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه7ماه اکتبر2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد شرايط اقتصادی در ايران وارزش دلار.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 سپتامبر 2018 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 سپتامبر 2018 با جناب سالار عبادی

گفتگو با جناب سالار عبادی فعال حقوق کارگری و روزنامه نگار در ايران.

براب دانلود  فايل صوتی روی فلش  کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 23 ماه سپتامبر 2018 با خانم مونا سيلاوی

ميز گردی با خانم مونا سيلاوی سخنگوی حزب تضامن الاحواز در مورد حمله تروريستی در رژه نظامی در اهواز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 10سپتامبر 2018 با خانم جهانتاب

گفتگوبا خانم جهانتاب از قربانيان رژيم آخوندی در مورد اعدام فرزندان اين آب و خاک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 10 سپتامبر 2018 با خانم شهناز غلامی

گفتگوبا خانم شهناز غلامی از قربانيان رژيم آخوندی در مورد اعدام فرزندان اين آب و خاک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 ماه سپتامبر 2018 با خانم شراره آرام

گفتگو با خانم شراره آرام درمورد اعدام 3 زندانی سياسی که سالها در بند رژيم جنايتکار بودند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 9 سپتامبر 2018 باجناب عيسی بازيار

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد جنايت جديد رژيم و اعدام فرزندان اين ميهن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 2ماه سپتامبر 2018 با خانم شهناز غلامی

گفتگو با خانم شهناز غلامی فعال حقوق بشر..

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 2 سپتامبر 2018 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو باجناب زرتشت احمدی راغب فعال مدنی در مورد شرايط فعلی با تحريمها در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

 

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org