مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 17 ژوئيه 2016 با جناب رضا ذوقی از بازماندگان فاجعه کهريزک

گفتگو با جناب رضا ذوقی در مورد فاجعه کهريزک سال 88.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه ژوئيه 2016 با دکتر بيژن افتخاری

برنامه شرايط اقتصادی ايران بخش ششم توسط دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه ژوئن2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

برنامه اقتصادی بخش پنجم توسط دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه ژوئن2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

بحث شرايط اقتصادی ايران با جناب دکتر بيژن افتخاری ( بخش 4)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 ماه می 2016 با جناب دکتربيژن افتخاری

ادامه مبحث اقتصادی با جناب دکتر بيژن افتخاری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه می 2016 با آرش صادقی

گفتگو با آرش صادقی دانشجوی زندانی شده توسط رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه می 2016 با دکتر بيژن افتخاری

بحث اقتصادی توسط جناب دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 ماه می 2016 با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری + رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 15 ماه می 2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری در مورد شرايط اقتصادی ايران

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب صنم راد17 ماه آوريل 2016

گفتگو با جناب صنم راد در مورد بن بست  استراتژيک رژيم آخوندی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.