مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 15 ژانويه 2017 با جناب انور ميرستاری

گفتگو با جناب انور ميرستاری مسئول ارتباطات جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائيک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 18 دسامبر 2016 با جناب عيسی بازيار

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد مين و اثرات آن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 11 ماه دسامبر 2016 با جناب آبتين آيينه

مناظره جناب آبتين آيينه با جناب اوکتا قلی وند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 4 ماه دسامبر 2016 با جناب مرتضی اسماعيلی پور

گفتگو با جناب مرتضی اسماعيلی پور از بهائی نيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 27 ماه نوامبر 2016 با جناب محمد نوريزاد

گفتگو با جناب محمد نوريزاد فعال سياسی، کارگردان و روزنامه نگار در مورد مسايل مختلف.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 21 نوامبر 2016 با خانم مينو هميلی

گفتگو با مينو هميلی فعال سياسی در مورد خشونت عليه زنان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 20 نوامبر 2016 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد انتخاب ترامپ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 13 نوامبر 2016 با خانم مينو هميلی

گفتگو با مينو هميلی در مورد برنامه بزرگداشت ياد جانباختگان دهه 60 .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 6 نوامبر 2016 با جناب نيما حسابيان

گفتگو با جناب نيما حسابيان در مورد حقوق زنان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 30 ماه اکتبر 2016 با جناب اکبر کريميان

گفتگوبا جناب اکبر کريميان هماهنگ کننده جنبش صدای موج سبز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.