مصاحبه

گفتگو با افشين نريمان مسئول برنامه آپوزيت دوشنبه 8 ماه ژوئن برابر با 18 خرداد ماه 1394

دانلود فايل صوتی

مصاحبه با جناب پرهيزی مسئول سايت سپيده دم

گفتگو با مسئول سايت سپيده دم جناب پرهيزی در مورد کليپ جديدش به نام بمب يواشکی!

مصاحبه با زرتشت احمدی راغب فعال حقوق بشر

مصاحبه با زرتشت احمدی راغب فعال حقوق بشر

 

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.