مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 30 ماه اوت 2020 با جناب مسعود مویدی

گفتگو با جناب مسعود مویدی در مورد کتابی که اخیرا منتشر کرده به نام سندرم داعش.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 23 ماه اوت 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات در مورد شرایط فعلی فلسطین و لبنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 16 ماه اوت 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات کارشناس امور فلسطین و لبنان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 12 ماه ژوئیه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد قرارداد 25 ساله دو جانبه ایران و چین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 5 ماه ژوئیه 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد ایجاد الترناتیو رژيم تبهکار آخوندی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 28 ماه ژوئن 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد پروژه ” شورای هماهنگی رهبری انقلاب ملی” شهرام.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

گفتگوی روز یکشنبه 7 ماه ژوئن 2020 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 31 ماه مه 2020 با جناب بیژن افتخاری

گفتگو با جناب بیژن افتخاری در مورد شرایط اقتصادی و بورس در ایران

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 24 ماه مه 2020 با جناب محسن نجات

گفتگو با جناب محسن نجات در مورد کشور اشغالگر اسراییل وطرح ترامپ ونتانیاهو به نام معامله قرن برای الحاق بیشتر خاک فلسطین به اسراییل.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 10 ماه مه 2020 با جناب اکبر کریمیان

گفتگو با جناب اکبر کریمیان فعال سیاسی در لندن در مورد حق وتوی دونالد ترامپ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org