مصاحبه

مصاحبه روز يکشنبه 3 ماه دسامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط  بحرانی رژيم در شکست در يمن و دادگاه رضا ضراب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 نوامبر 2017 با جناب مسعود موُّيدی

گفتگو با جناب مسعود موُّيدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و اتفاقات روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 19نومبر 2017 با جناب دکتر محمود اميری مقدم

گفتگو با جناب دکتر محمود اميری مقدم درمورد قطعنامه صادر شده از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل درمورد شرايط ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 12 ماه نوامبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری  فعال حقوق کارگری در مورد وضعيت رژيم و نقش سپاه پاسداران و حزب الله.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 12 ماه نوامبر 2017 با جناب محمد نوریزاد

گفتگو با جناب محمد نوريزاد در رابطه با شرايط اسفناک رژيم و نقش سپاه پاسداران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه نوامبر 2017 با جناب ثمين وطن دوست

گفتگو با ثمين وطن دوست خواننده و موزيسين در مورد کار های هنريش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

مصاحبه روز يکشنبه 29 اکتبر 2017 باجناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشردرايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 29 اکتبر 2017 باجناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه اکتبر 2017 با جناب غلام عسگری

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد شرايط فعلی رژيم و جنگ طلبی باداشتن مشگلات فراوان داخلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 22 ماه اکتبر 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

گفتگو باجناب زرتشت احمدی راغب در مورد وقايع اخیر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.