مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 15 ماه می 2022 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری کارشناش حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر در مورد حکم دادگاه سوید و حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

گفتگوی روز یکشنبه 8 ماه می 2022 با جناب دکتر فرهنگ قاسمی

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه – دادگاه حمید نوری وحکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه1 ماه مه 2022 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو به مناسبت روز جهانی کارگر در مورد شرایط زحمتکشان در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 24 ماه آوریل 2022 با خانم دکتر نیره انصاری

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد بررسی دادگاه حمید نوری و نهاد عدالت انتقالی.

برای دانلود کردن فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز 17 ماه آوریل 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد ماه می وآتوماتیزه کردن ابزار کار و سود سرمایه.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 17 ماه آوریل 2022 با جناب فرهنگ قاسمی

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 3 ماه آوریل 2022 با جناب دکتر رضا هازلی

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی در مورد جنگ امریکا و روسیه در اوکرایین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 27 ماه مارس 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرایط اوکراین و آتش بیاران تنورجنگ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 20 ماه مارس 2022 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب صنم راد در مورد پیام حافظ.

برای دانلود فایل صوتی رو فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 13 ماه مارس 2022 با خانم بهار زمانی

گفتگو با خانم بهار زمانی کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال در زمینه مطالعات جنسی.

برای دانلودفایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org