مصاحبه

گفتگوی روز یکشنبه 22 نوامبر 2020 با مسعود موٌیدی

گفتگو با جناب مسعود موٌیدی در مورد اثر انتخابات امریکا بر وضعیت ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 22 نوامبر 2020 با پرستو فروهر

گفتگو با پرستو فروهر به مناسبت سالگرد کشتار پروانه و داریوش فروهر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز بکشنبه 15 ماه نوامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد روندی که به انتخاب بایدن انجامید.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 8 ماه نوامبر 2020 با خانم خدیجه مقدم

گفتگو با خانم خدیجه مقدم فعال مدنی، محیط زیستی، فمنیستی و کمپین یک ملیون امضا در مورد کتابش به نام گذر عاشقانه عمر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 1 ماه نوامبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد دمکراسی وموانع برقرار شدن آن در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 25 ماه اکتبر 2020 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد دموکراسی برای ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز شنبه 24 اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو؛ بررسی نیروهای طرفدار سیستم متمرکز و یا غیر متمرکز.

برای دانلو فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 18 ماه اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد دموکراسی خواهی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 11 ماه اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو , بررسی تبار شناسی جمهوریخواهان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

گفتگوی روز یکشنبه 4 ماه اکتبر 2020 با جناب منصور اسانلو

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد تبارشناسی نیروهای مردمی و غیرمردمی شاخه پادشاهی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org