آرشیو رادیو

برنامه روز یکشنبه 29 ماه دسامبر 219 برابر با 8 دی ماه 1398

گفتگو باجناب انور  میرستاری فعال سیاسی وحقوق بشر. و شعر خوانی مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه23 دسامبر 2019 برابر با 3 دی ماه 1398

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روزیکشنبه22 دسامبر 2019 برابر با 2 دی ماه 1398

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد خیزش آبان 98 + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روزدوشنبه 16 ماه دسامبر 2019 برابر با 25 آذرماه 1398

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 15 ماه دسامبر 2019 برابر با 24 آدرماه 1398

گفتگو با جناب سالار عبادی ژورنالست در ایران در رابطه با وقایع خیزش  آبان 98 + شعرخوانی جناب مسیحا رشیدی در همین رابطه به عنوان گلهای پرپر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه دسامبر 2019 برابر با 18 آذرماه 1398

برای شنیدن فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 8 ماه دسامبر 2019 برابر با 17 آذر ماه 1398

گفتگو باجناب آبتین آیینه تاریخ شناس و شاعرمعاصر درمورد پیدایش پرچم شیرو خورشید ایران.

گقتگو با جناب دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر ایران.

پخش پیام جناب حشمت طبرزدی برای دیماه.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه دسامبر 2019 برابر با 11 آذر 1398

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 1 ماه دسامبر 2019 برابر با 10 آذرماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مویدی در مورد نقش اختلافات جناحی و مانور برای کودتا علیه روحانی با بالا بردن قیمت بنزین و پیامد آن + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

 

 

برنامه روز دوشنبه 25 نوامبر 2019 برابر با 4 آذر 1398

برنامه ای به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی علیه خشونت بر زنان.

برای دنلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.