آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه 24 ماه مارس 2019 برابر با 4 فروردين ماه 1398

برنامه ای نوروزی باهمکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه مارس 2019 برابر با 27 اسفند ماه 1397

باهمکاری  سحر اديب زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 17ماه مارس 2019 برابر با 26 اسفند ماه 1397

گفتگوباجناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرايط اسفناک اقتصادی مردم کم درآمد و نارضايتی عمومی مردم ايران + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد فساد مالی پتروشيمی.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه11 ماه مارس 2019 برابر با 20 اسفند ماه 1397

پخش سخنان پريسا پوينده مسئول کميته مبارزه برای آزادی زندانيان سياسی در شهر لاهه به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن + سخنان راحله راحمی پورخواهر جان باخته راحمی پور، از جنبش دادخواهی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه مارس 2019 برابر با 19 اسفند ماه1397

گفتگوباخانم فاطمه اختصاری در مورد روز جهانی هشت مارس + گفتگوبا جناب جواد صنم راد، زنان و هشت  مارس..

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

VIVA 8 March روز جهانی زن 8 مارس گرامی باد

برنامه روز دوشنبه 4 ماه مارس 2019 برابر با 13 اسفند ماه 1397

برنامه ای باهمکاری سحراديب زاده و شهنازغلامی به مناسبت 8 مارس روزجهانی زن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 3 ماه مارس 2019 برابر با 12 اسفند ماه 1397

گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد ائتلافهای  جديد  اپوزيسيون و درسهایی که بايد از انقلاب 57 گرفت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 25 ماه فوريه 2019 برابر با 6 اسفند ماه 1397

برای دانلود کردن فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه فوريه 2019 برابر با 5 اسفند ماه 1397

گفتگو با جناب محمد زمانی روزنامه نگار وکنشگر سياسی و سخنگوی برونمرزی جبهه دمکراتيک ايران در مورد شورای دمکراسی خواهان ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.