آرشیو رادیو

برنامه يکشنبه 7 ماه ژوئن 2015 برابر با 17 خرداد ماه 1394

پخش برنامه آپوزيت 85 کاری از افشين نريمان

دانلود فايل صوتی

برنامه روز دوشنبه 1 ژوئن 2015 برابر با 11 خرداد ماه 1394

برنامه روز یکشنبه 31 می 2015 برابر با 10 خرداد ماه 1394

گفتگو با آقایان زرتشت احمدی راغب و رضا اميری

برنامه روز دوشنبه 25 می 2015 برابر با 4 خرداد ماه 1394

گفتگو با سهيل پرهيزی و سيما حب وطن

 

 

 

برنامه روز یکشنبه 24 می 2015 برابر با 3 خرداد ماه 1394

سيما حب وطن
رضا اميری

برنامه روز دوشنبه 18 می 2015 برابر با 28 اردیبهشت ماه 1394

آرمان چاروستائی
فروغ فرخزاد

برنامه روز یکشنبه 17 می 2015 برابر با 27 اردیبهشت ماه 1394

سهيل پرهيزی
رضا اميری
سيما حب وطن

 

 

برنامه روز دوشنبه 11 می 2015 برابر با 21 اردیبهشت ماه 1394

دريا صفائی
الهه رمضانی

 

برنامه روز یکشنبه 10 می 2015 برابر با 20 اردیبهشت ماه 1394

فرزانه روستائی
هاشم خواستار
رضا اميری

 

برنامه روز دوشنبه 4 می 2015 برابر با 14 اردیبهشت ماه 1394

گفتگو با الهه رمضانی

 

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.