آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 24 ماه ژوئن 2019 برابر با 3 تير ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 23 ماه ژوئن 2019 برابر با 2 تير ماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط فعلی ايران و احتمال برخورد نظامی امريکا و نقش مردم برای بهبود شرايط خود.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی جهان و تاثيرش بر اقتصاد ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 17 ماه ژوئن 2019 برابر با 27 خردادماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه ژوئن 2019 برابر با 26 خرداد ماه 1398

پاسخ جناب جواد صنم راد در مورد سوال شنونده راديو: اعتقاد به دنيای پس ازمرگ و درمورد سوسياليسم وسرمايه داری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 10 ماه ژوئن 2019 برابر با 20 خرداد ماه 1398

پخش تحليل و نظر شهرزاد ميرقلی خان در مورد قتل مرحومه ميترا استاد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 ماه ژوئن 2019 برابر با 19 خرداد ماه 1398

گفتگو با جناب جواد صنم راد و اينکه دشمن اصلی ما مردم ايران کيست.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 3 ماه ژوئن 2019 برابر با 13 خرداد ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 2 ماه ژوئن 2019 برابر با 12 خرداد ماه 1398

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد مذاکرات حاکميت آخوندی  با امريکا و خطر جنگ +  بررسی کشته شدن ميترا استاد به دست محمد نجفی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 27 ماه می 2019 برابر با 6 خرداد ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزيکشنبه 26 ماه می 2019 برابر با 5 خردادماه 1398

گقتگو با جناب دکتر هوشنگ امير احمدی در مورد اينکه آيا خطر جنگ در مورد ايران جدی است ؟

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.