آرشیو رادیو

برنامه روز یکشنبه 13 ماه مارس 2022 برابر با 22 اسفند ماه 1400

گفتگو با خانم بهار زمانی کارشناس ارشد علوم سیاسی و فعال در زمینه آموزش شناخت جنسی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه7 ماه مارس 2022 برابر با 16 اسفند ماه 1400

پخش بخش دوم کتاب “مدیر مدرسه” اثر جلال آل احمد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 6 ماه مارس 2022 برابر با 15 اسفند ماه 1400

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری کارشناس حقوق بین الملل در مورد اوکرایین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز دوشنبه 28 ماه فوریه 2022 برابر با 9 اسفندماه 1400

پخش بخش اول کتاب مدیر مدرسه از جلال آل احمد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 27 ماه فوریه 2022 برابر با 8 اسفند ماه 1400

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اوکرایین و با جناب محسن نجات حسینی در مورد کتاب جدیدش “مجاهدین” سازمان دین مداری که مارکسیست شد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 21 ماه فوریه 2022 برابر با 2 اسفند ماه 1400

پخش کتاب سگ ولگرد اثر صادق هدایت.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 ماه فوریه 2022 برابر با 1 اسفند 1400

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی در مورد کتاب پول خون اثر آری بن مناشه ونقش صهیونیسم دربه قدرت رساندن خمینی و مسلط کردن آخوند ها بر مردم ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 14 ماه فوریه 2022 برابر با 25 بهمن ماه 1400

پخش کتاب آبجی خانم اثر صادق هدایت.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه فوریه 2022 برابر با 24 بهمن ماه 1400

گفتگو با حناب جواد صنم راد در موردجدا شدن اوکراین از شوروی وعلت  شرایط فعلی تهدید جنگی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه فوریه 2022 برابر با 18 بهمن ماه 1400

پخش بخش پایانی کتاب 23 راه برای غلبه بر تنبلی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org