آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 6 ماه آوریل 2020 برابر با 18 فرودین 1399

کتابخوانی بیست هزار فرسنگ زیر دریا و با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 5 ماه آوریل 2020 برابر با 17 فروردین 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی + شعرخوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 30 ماه مارس 2020 برابر با 11 فروردین ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده و پیام نسرین رمضانعلی به زبان آلمانی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 29 ماه مارس 2020 برابر با 10 فروردین ماه 1399

باهمکاری جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی و شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 23 ماه مارس 2020 برابر با 4 فروردین ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 22 ماه مارس 2020 برابر با 3 فروردین ماه 1399

پیام شیوا محبوبی مسول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی + پیام مادرستار بهشتی گوهر عشقی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 15 ماه مارس 2020 برابر با 25 اسفند ماه 1398

گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد سالی که گذشت + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه مارس 2020 برابر با 19 اسفند ماه 1398

گفتگو با نسرين رمضانعلی فعال سیاسی در آلمان در مورد 8 مارس روز جهانی زن در ایران + همکاری جهانتاب و سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه مارس 2020 برابر با 12 اسفند ماه 1398

با همکاری سحر ادیب زاده و جهانتاب.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 1 ماه مارس2020 برابر با 11 اسفند 1398

گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد اثرات جانبی ویروس کرونا بر اقتصاد جهان + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

 

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org