آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه25سپتامبر 2016 برابربا 4 مهرماه 1395

گفتگو با جناب صنم راد در مورد بحران سوريه

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 19 ماه سپتامبر2016 برابر با 29 شهريور ماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 18 ماه سپتامبر2016 برابر با 28 شهريورماه 1395

پخش سخنان جناب دکتر ملکی + گفتگو با جناب حميد حجارها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه سپتامبر 2016 برابر با 22 شهريور ماه 1395

پخش سخنان آذر ماجدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 سپتامبر 2016 برابر 15 شهريور 1395

پخش سخنان زيبا ناروک در مورد قدرت تمرکز حواس.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 4 ماه سپتامبر 2016 برابر با 14 شهريور 1395

پخش افشاگری منتظری در مورد وقايع پشت پرده انقلاب.

گفتگو باخانم ابراهيمی همسر آرش صادقی زندانی سياسی در بند +  سخنان جناب صنم راد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 ماه اوت 2016 برابر با 6 شهريورماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 28 آگوست 2016 برابر با 7 شهرور ماه 1395

پخش صدای شهرام احمدی که اخيرا اعدام شد + پخش صدای دکتر مهدی خزغلی در مورد فاجعه قتل عام زندانيان سياسی سال 67

همراه با سخنان جواد صنم راد+ رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه22 ماه اوت 2016 برابر با 1 شهريورماه 1395

بزرگداشت سالگرد بانوی شعر و ادب معاصر ايران سيمين بهبهانی همراه با شعر خيابان با صدای شاعر

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 21 ماه اوت 2016 برابر با 31 مرداد ماه 1395

پخش سخنان دکتر ملکی در موردکشتار سال 67.+ گفتگو با جناب مهدوی فر فعال مدنی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليگ کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.