آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 23 ماه می 2016 برابر با 3 خرداد ماه 1395

پخش سخنان گلشيفته فراهانی در مورد فيلم و فستيوال کن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 22 ماه می 2016 برابر با 2 خرداد ماه 1395

بحث اقتصادی توسط جناب دکتر بيژن افتخاری.

سخنان مانی و گفتگو با آرش صادقی+ رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 16 ماه می 2016 برابر با 27 ارديبهشت 139

پخش سخنان آدر ماجدی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15ماه می 2016 برابر با 26 ارديبهشت ماه 1395

گفتگو با جناب دکتر بيژن افتخاری در مورد وضعيت و موقعيت اقتصادی ايران.

گفتگو با جناب محمد نجفی وکيل پايه يک دادگستری + رضا اميری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه می 2016 برابر با 20 ارديبهشت ماه 1395

گزارش نقض حقوق بشر توسط سحر بيت مشعل + هيلا صديقی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه می 2016 برابر با 19 ارديبهشت ماه 1395

گفتگو با پدر زندانی سياسی اميرامير قلی توسط رضا اميری + سخنان تحليلی مانی از ايران + پخش توضيح  محمدرضاعالي پيام در مورد زندانی شدنش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه می 2016 برابر با 13 ارديبهشت ماه 1395

پخش صدای مسيح علينژاد با تلفن وزارت اطلاعات.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشبنبه 1 ماه می 2016 برابر با 12ارديبهشت 1395

سخنان مانی از ايران + رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 25 ماه آوريل 2016 برابر با 6 ارديبهشت ماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه آوريل 2016 برابر با 5 ارديبهشت ماه 1395

گفتگو با محمد مقيمی وکيل آتنافرقدانی + اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.