آرشیو رادیو

برنامه روزدوشنبه 21 مارس 2016 برابر با 2 فروردين 1395

پيام نوروزی مادران جانباختگان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 20 مارس 2016 برابر با 1 فروردين 1395

گفتگو با فردين عسگری خواننده افغانی و رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 14 مارس 2016 برابر با 24 اسفند ماه 1394

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 13 مارس 2016 برابر با 23 اسفند ماه 1394

گفتگو با امين انواری توسط رضا اميری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 7 مارس 2016 برابر با 17 اسفند 1394

پخش سخنان آذرماجدی در مورد نقش جنبش زنان در ايران و خاورميانه به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

 

برنامه روز يکشنبه 6 ماه مارس 2016 برابر با 16 اسفند 1394

گفتگو با جناب دکتر کوروش عرفانی از حزب ايران آباد و شعر خوانی رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 29 فوريه 2016 برابر با 10 اسفند ماه 1394

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه ر وز يکشنبه 28 ماه مارس 2016 برابر با 9 اسفند 1394

پخش دستاورد ی علمی کاری از همنشين بهار و مانی و حسن معارفی پور

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 22 فوريه 2016 برابر با 3 اسفندماه 1394

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 21 ماه فوريه 2016 برابر با 2 اسفند ماه 1394

پخش برنامه ” نمايش انتخابات” با صدای حسن داعی و همکاری رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.