آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه 20 ماه نوامبر 2016 برابر با 31 آبانماه 1395

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد انتخاب ترامپ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 14 ماه نومبر 2016 برابر با 24 آبانماه 1395

پخش کاری از همنشين  بهار در مورد مری هاپکينز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 13ماه نوامبر 2016 برابر با 23 آبانماه 1395

گفتگو با مينو هميلی در مورد گراميداشت ياد جانباختگان زندانيان سياسی  دهه 60.

پخش افشاگری مهدی فلاحتی در مورد آخوند شجونی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه نوامبر 2016 برابر با 17 آبانماه 1395

پخش سخنان افرادی که در کمپين (پيش به سوی ورزشگاه ها)  در تلگرام صحبت کرده اند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 6 نوامبر 2016 با جناب نيما حسابيان

گفتگو با جناب نيما حسابيان در مورد حقوق زنان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 6 ماه نوامبر 2016 برابر با 16 آبانماه 1395

پخش آخرين مصاحبه زنده ياد فريدون فرخزاد +مصاحبه با جناب نيما حسابيان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 31 ماه اکتبر 2016 برابر با 10 آبانماه 1395

معرفی کتاب نويسنده معاصر ترک  خانم نوين کوچوگلو.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 30 ماه اکتبر2016 برابر با 9 آبانماه 1395

گفتگو  با جناب آبتين آيينه و با جناب اکبر کريميان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزدوشنبه 24 ماه اکتبر 2016 برابر با 3 آبانماه 1395

پخش فراخوان دکتر مهدی خزعلی به شرکت در بزرگداشت روز  7 آبان در پاسارگاد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 23 اکتبر 2016 برابر با 2 آبان ماه 1395

افشاگری مهدی فلاحتی در مورد سعيد طوسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.