آرشیو رادیو

برنامه روز یکشنبه 17 ماه مه 2020 برابر با 28 اردیبهشت ماه 1399

برنامه روز یکشنبه پخش بخشی از افشاگریهای مسعود مولوی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه11 ماه مه 2020 برابر با 22 اردیبهشت ماه 1399

با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 10 ماه مه 2020 برابر با 21 اردیبهشت ماه 1399

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد شرایط زندانها در شرایط کرونایی در کشور+ گفتگو با جناب اکبر کریمیان فعال سیاسی در رابطه با حق وتو ترامپ علیه تصمیم کنگره امریکا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 3 ماه مه 2020 برابر با 14 اردیبهشت 1399

گفتگو با جناب منصور اسانلو در مورد اول ماه مه روز جهانی کارگر و شرایط فعلی کارگران در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 27 آوریل 2020 برابر با 8 اردیبهشت 1399

کتابخوانی ” بیست هزار فرسنگ زیر دریا ” .

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 26 ماه آوریل 2020 برابر با 7 اردیبهشت 1399

گفتگو با نسرین رمضانعلی فعال سیاسی در مورد کارزار برای آزادی زندانیان درشرایط اپیدمی کرونا.وگزارشی در مورد محمدعلی طاهری بنیانگزار حلقه عرفان.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 20 ماه آوریل 2020 برابر با 1 اردیبهشت 1399

کتاب خوانی “بیست هزار فرسنگ زیر دریا ” اثر ژول ورن و با همکاری سحر ادیب زاده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 19 ماه آوریل 2020 برابر با31 فروردین ماه 1399

بررسی اشعار حافظ توسط جناب جواد صنم راد در رابطه با نهاد چهارم که حافظ شیرازی اشعارش را سروده.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه آوریل 2020 برابر با 25 فروردین ماه 1399

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 12 ماه آوریل 2020 برابر با 24 فروردین ماه 1399

جناب جواد صنم راد در مورد حافظ شیرازی و رابطه اش با نهاد خانقاه و صوفیگری و رندی  صحبت میکند. + شعر خوانی جناب مسیحا رشیدی.

برای دانلو فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org