آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 10 ماه ژوئن 2019 برابر با 20 خرداد ماه 1398

پخش تحليل و نظر شهرزاد ميرقلی خان در مورد قتل مرحومه ميترا استاد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 ماه ژوئن 2019 برابر با 19 خرداد ماه 1398

گفتگو با جناب جواد صنم راد و اينکه دشمن اصلی ما مردم ايران کيست.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 3 ماه ژوئن 2019 برابر با 13 خرداد ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 2 ماه ژوئن 2019 برابر با 12 خرداد ماه 1398

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد مذاکرات حاکميت آخوندی  با امريکا و خطر جنگ +  بررسی کشته شدن ميترا استاد به دست محمد نجفی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 27 ماه می 2019 برابر با 6 خرداد ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزيکشنبه 26 ماه می 2019 برابر با 5 خردادماه 1398

گقتگو با جناب دکتر هوشنگ امير احمدی در مورد اينکه آيا خطر جنگ در مورد ايران جدی است ؟

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 20 ماه می 2019 برابر با 30 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با جهانتاب در باره شرايط بهنام ابراهيم زاده فعال  کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19ماه می2019 برابر با 29 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو باجناب دکتر بيژن افتخاری در مورد عمليات تروريستی انفجار در کشتی های نفتی در بندر فجيره.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه می2019 برابر با 23 ارديبهشت ماه 1398

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 12 ماه می 2019 برابر با 22 ارديبهشت ماه 1398

گفتگو با جناب دکتر  بيژن افتخاری و تحليل ايشان در مورد علت  وارد شدن نام سپاه پاسدران در ليست تروريستها توسط دولت امريکا  و تاثير آن بر شرايط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.