آرشیو رادیو

برنامه روز یکشنبه 17 ماه آوریل 2022 برابر با 28 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه و گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد اول ماه می.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه آوریل 2022 برابر با 22 فروردین ماه 1401

پخش آخرین بخش کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 10 ماه آوریل 2022 برابر با 21 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب حسین رییسی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران و کانادا در مورد صلح،حقوق بشر و نقش زنان، کاری از سازمان زنان وایز.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید

برنامه روز دوشنبه 4 ماه آوریل 2022 برابر با 15 فروردین ماه 1401

پخش بخش ششم کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 3 ماه آوریل 2022 برابر با 14 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب دکتر رضا هازلی در مورد جنگ امریکا و روسیه در اوکرایین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 28 ماه مارس 2022 برابر با 8 اسفند ماه 1401

پخش بخش 5 کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 27 ماه مارس 2022 برابر با 7 فروردین ماه 1401

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرایط اوکراین و آتش بیاران جنگ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 21 ماه مارس 2022 برابر با 1 اسفند ماه 1401

پخش بخش 4 کتاب مدیر مدرسه اثر جلال آل احمد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 ماه مارس 2021 برابر با 29 اسفند ماه 1400

گفتگو با جناب فر هنگ قاسمی در مورد 29 اسفند روز ملی شدن صنعت نفت و با جناب بابک دهچمنی در مورد گالری نقاشی خودش و با جناب جواد صنم راد در مورد پیام حافظ.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 14 ماه مارس 2022 برابر با 23 اسفند ماه 1400

پخش  بخش سوم کتاب مدیرمدرسه اثرجلال آل احمد.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org