آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 19ماه دسامبر 2016 برابر با 29 آذرماه 1395

سخنان افشاگرانه روشنک استارکی در مورد تلاشهای تجزيه طلبانه افرادی در رژيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 18 ماه دسامبر 2016 برابر با 28 آذرماه 1395

گفتگو با جناب عيسی بازيار در مورد مين گذاری در ايران و خنثی کردن مين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه دسامبر 2016 برابر با 22 آذر ماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 11 ماه دسامبر 2016 برابر با 21 آذر ماه 1395

گفتگو با جناب آبتين آيينه  و جناب اوکتا قلی وند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 دسامبر 2016 برابر با 15 آذرماه 1395

در مورد آتنا دائمی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کند.

برنامه روز يکشنبه 4 ماه دسامبر 2016 برابر با 14 آذر ماه 1395

گفتگو با جناب مرتضی اسماعيلی از بهائی نيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 28 ماه نوامبر 2016 برابر با 8 آذرماه 1395

برنامه تکراری: گفتگو با مينو هميلی فعال سياسی و حقوق بشر در مورد خشونت عليه زنان+گفتگو با خانم چيمن محمدزاده

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 27 ماه نوامبر 2016 برابر با 7 آذر ماه 1395

گفتگو با جناب محمدنوريزاد کارگردان، فعال حقوق بشر+ جناب وحيد وردانی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 21 ماه نوامبر 2016 برابر با1 آذرماه 1395

گفتگو با خانم مينو هميلی فعال سياسی+ گفتگو با خانم چيمن محمدزاده .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 20 ماه نوامبر 2016 برابر با 31 آبانماه 1395

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد انتخاب ترامپ.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.