آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه 4 ماه ژوئن 2017 برابر با 14 خرداد ماه 1396

پخش سخنان  محمد نوريزاد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزدوشنبه 29 ماه ژوئن2017 برابر با 8 خراد ماه 1396

پخش سخنان مسيح علينژاد در مورد حجاب اجباری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه می2017 برابر با 7 خراد ماه 1396

گفتگو با جناب منوچهر شفائی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و از بنيانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه می 2017 برابر با 1 خرداد ماه 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 21 ماه می 2017 برابر با 31 ارديبهشت 1396

پخش گفتاری از دکتر کورش عرفانی در مورد اينکه نگداريم کنترل مغزمان را کسی  ديگر در دست بگيرد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 15 ماه می 2017 برابر با 25 ارديبهشت ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 14 ماه می 2017 برابر با 24 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو با جناب امير عباس فخرآور + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد  نمايش انتخاباتی 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزدوشنبه 8 ماه می 2017 برابر با 19 ارديبهشت ماه 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 7 ماه می 2017 برابر با 17 ارديبهشت ماه 1396

گفتگو با جناب حميد رضا توسليان از آسيب ديدگان فاجعه کهريزک + گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد انتخابات  رياست جمهوری 1396.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 1ماه می 2017 برابر با 11 ارديبهشت 1396

برنامه ای به مناسبت روز جهانی کارگر با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.