آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 21 اوت 2017 برابر با 30 مرداد 1396

سخنان زنانیکه در زندان بودند و در مورد تجاوز به دختران باکره شب قبل از اعدام شهادت ميدهند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 20 اوت 2017 برابر با 29 مرداد ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود موئيدی مسئول کمپين ” جای صدا زندان نيست ” برای آزادی دکتر مهدی خزعلی + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال سياسی حقوق بشر در مورد شرايط روز و  دو فاجعه آتش سوزی سينما رکس آبادان و کودتای 28 مرداد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 14 ماه اوت 2017 برابر با 23 مرداد ماه1396

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

تعطيلات تابستانی راديو لورا و همچنين راديو پارس تا 14ماه اوت 2017 ادامه دارد. روز دوشنبه14 اوت دوباره در خدمت شما خواهيم بود

برنامه روز يکشنبه 16 ماه ژوئيه 2017 برابر با 25 تيرماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد دستاورد های انقلاب مشروطه و پيامدش در انقلاب 1357 + گفتگو با جناب احمد کاظمی زاده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 10 ماه ژوئيه 2017 برابر با19 تيرماه 1396

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 ماه ژوئيه 2017 برابر با 18 تيرماه 1396

گفتگو باجناب جليل آزاديخواه سخنگوی کمپين حمايتی از رامين حسين پناهی + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در مورد 18 تير 1378.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 3 ماه ژوئيه 2017 برابر با 12 تيرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 2 ماه ژوئيه 2017 برابر با 11 تيرماه 1396

پخش سخنانی از خمينی + پخش بخشی از مصاحبه مسيح علينژاد با آخوند زائری + شعرخوانی عالی پيام.

برای دانلود فاژل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 26 ماه ژوئن 2017 برابربا 5 تيرماه 1396

پخش سخنان آذر ماجدی در مورد تروريسم اسلامی و تروريسم دولتی به زبان انگليسی + پخش برنامه راديوئی گوگوش در خرد سالی به مناسبت عيد فطر.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.