آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 25 سپتامبر 2017 برابر با 3 مهرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه سپتامبر 2017 برابر با 2 مهرماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشر در ايران و اعتصاب غدای رضا شهابی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه سپتامبر 2017 برابر با 27 شهريور ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2017 برابربا 26 شهريور 1396

گفتگو با جناب مهدی برنو فعال حقوق  بشر + پخش افشاگری کاوه در مورد برادران لاريجانی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه10 ماه سپتامبر 2017 برابر با 19 شهريورماه 1396

گفتگو با جناب سام محمودی سرابی سردبيرآمدنيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه سپتامبر 2017 برابر با 20 شهريور ماه 1396

پخش بخشی از سخنرانی مسيح علينژاد در کنفرانس شيکاگو + گفتگو با خانم پريسا فرجی از همراهان گروه عرفان حلقه جناب محمد طاهری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه سپتامبر 2017 برابر با 13 شهريورماه 1396

سپيده صديقی زندانی سياسی سابق  در مورد شکنجه و تجاوز در زندان زنان که بر او روا رفته است صحبت ميکند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 3 ماه سپتامبر 2017 برابر با 12 شهريور ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی سخنگوی کمپين اعتصاب غذای  دکتر مهدی خزعلی + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق بشر در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 28 ماه اوت 2017 برابر با 6 شهريورماه 1396

برنامه تکراری.

برای دانلود  فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 27 ماه اوت 2017 برابر با 5 شهريور ماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق بشر کارگری در اعتصاب غذا ی همبستگی با اعتصابيون غذا در زندانها.+ گفتگو باجناب مسعود مؤيدی سخنگوی کمپين اعتصاب غذای دکتر مهدی خزغلی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.