آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه 26 ماه نوامبر 2017 برابر با 5 آذر ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و شرايط روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 20 نوامبر 2017 برابر با 29 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19 ماه نومبر 2017 برابر با 28 آبان 1396

گفتگو با جناب دکتر محمود اميری مقدم در مورد قطعنامه صادر شده از کمسيون حوق بشر در رابطه با ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فش کليک  کنيد.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه نوامبر 2017 برابر با 22 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 12ماه نوامبر 2017 برابر با 21 آبانماه 1396

گفتگو با جناب نوري زاد  در مورد شرايط اسفناک رژيم و نقش سپاه پاسداران  + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری در رابطه با موقعيت فعلی و بروز جنگ در منطقه و موقعيت سپاه و حزب الله.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه نوامبر 2017 برابر با 15 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 5 ماه نوامبر 2017 برابر با 14 آبانماه 1396

گفتگو با جناب ثمين وطن دوست  خواننده وموزيسين در مورد معرفی کارهای هنريش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 30 ماه اکتبر 2017 برابر با 8 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 29 اکتبر2017 برابر با 7 آبانماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط دکتر مهدی خزعلی + گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشردر ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 23 ماه اکتبر 2017 برابر با 1 آبانماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.