آرشیو رادیو

برنامه روز یکشنبه 22 ماه می 2022 برابر با 1 خرداد ماه 1401

گفتگو با خانم بهار زمانی در موردمبانی مقدماتی بحث فمینیسم.

برای دانود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 16 ماه می 2022 برابر با 26 اردیبهشت 1401

پخش بخش اول فصل سوم کتاب ” زنان کوچک ”

برا ی دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 15 ماه می 2022 برابر با 25 اردیبهشت 1401

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری کارشناش حقوق بین الملل و فعال حقوق بشر در مورد حکم دادگاه سوید و حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه می 2022 برابر با 19 اردیبهشت ماه 1401

پخش بخش دوم از فصل دوم کتاب ” زنان کوچک”.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 8 ماه می 2022 برابر با 18 اردیبهشت ماه 1401

گفتگو با جناب فرهنگ قاسمی در مورد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و حکم اعدام دکتر احمدرضا جلالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه مه 2022 برابر با 12 اردیبهشت ماه 1401

پخش بخش سوم از کتاب « زنان کوچک ».

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 1 ماه مه 2022 برابر با 11 اردیبهشت ماه 1401

گفتگو با جناب منصور اسانلو به مناسبت روز جهانی کارگر در مورد شرایط زحمتکشان در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 25 ماه آوریل 2022 برابر با 5 اردیبهشت ماه 1401

پخش بخش دوم فصل اول کتاب زنان کوچک.

برای دانلود فایل صوتی روی  فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 24 ماه آوریل 2022 برابر با 4 اردیبهشت ماه 1401

گفتگو با خانم دکتر نیره انصاری حقوقدان در مورد بررسی دادگاه حمید نوری و نهاد عدالت انتقالی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه آوریل 2022 برابر با 29 ماه فروردین 1401

پخش بخش 1 کتاب ” زنان کوچک”

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org