آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 25 ماه دسامبر 2017 برابر با 4 دی ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 برابر با 3 دی ماه 1396

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد اثرات زلزله در تهران و شرايط زندانيان سياسی+ گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه دسامبر 2017 برابر با 27 آذرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 17 ماه دسامبر 2017 برابر با 26 آذر 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری در رابطه با شرايط بحرانی ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه دسامبر 2017 برابر با 20 آذر ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه دسامبر 2017 برابر با 19 آذرماه 1396

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر در شورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه دسامبر 2017 برابر با 13 آذرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 3 ماه دسامبر 2017 برابر با 12 آذر ماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کاری در مورد شرايط  روز ايران و بحران جنگ يمن و دادگاه رضا ضراب.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 27 ماه نوامبر 2017 برابر با 6 آذر ماه 1396

پخش سخنان پرستو فروهر در مورد سالگرد کشتار زنده يادان فروهرها.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 26 ماه نوامبر 2017 برابر با 5 آذر ماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی در مورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و شرايط روز ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.