آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 9 ژوئيه 2018 برابر با 18 تيرماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه ژوئيه 2018 برابر با 17 تيرماه 1397

گفتگو با جناب غلامرضا محمدی فعال سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 2 ماه ژوئيه 2018 برابر با 11 تير ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 1 ماه ژوئيه 2018 برابر با 10 تيرماه 1397

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر درشورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 25ماه ژوئن 2018 برابر با 4 تير ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه ژوئن 2018 برابر با 3 تير ماه 1397

گفتگوبا جناب مسعود مويدی در مورد واقعه تجاوز وآدم رباِی در ايرانشهر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18ماه ژوئن 2018 برابر با 28 خرداد ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 17 ماه ژوئن 2018 برابر با 27 خرداد ماه 1397

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نشست واشنگتن وبرداشتن دورخيز تجزيه طلبان برای مصادره انقلاب مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه ژوئن 2018 برابر با 21 خرداد ماه 1397

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد دو آکسيون در بن و هانوفر آلمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه ژوئن 2018 برابر با 20 خرداد 1397

گفتگو با جناب سالارعبادی روزنامه نگار وکارشناس ساختمان در ايران + گفتگو باجناب جواد صنم راد کارشناس اقتصادی در مورد دلايل بحران اقتصادی در منظقه و جهان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.