آرشیو رادیو

برنامه روز یکشنبه 27 ماه جون 2021 برابر با 6 تیر ماه 1400

گفتگو با خانم دکتر سهیلا ستاری جامعه شناس وفعال سیاسی در مورد پسا انتصابات 1400+ گفتگو با جناب سجاد خدایاری

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 21 ماه جون 2021 برابر با 31 خرداد ماه 1400

پخش بخش 5 (6) از کتاب پنج زبان عشق برای مجردها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 20 ماه جون 2021 برابر با 30 خرداد ماه 1400

همه پرسی در مورد حضور مردم در انتصابات 1400.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 6 ماه جون 2021 برابر با 16 خرداد ماه 1400

گفتگو با جناب فرهاد طالشی در مورد پروژه شهجا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 13 ماه جون 2021 برابر با 23 خرداد ماه 1400

گفتگو با جناب دکتر مرتضی محیط در مورد انتصابات 1400 و در مورد فلسطین.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 7 ماه ژوین 2021 برابر با 17 خرداد ماه 1400

پخش چهارم 5(5) کتاب پنج زبان عشق برای مجرد ها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 31 ماه مه 2021 برابر با 10 خرداد ماه 1400

پخش بخش سوم (4)کتاب پنج زبان عشق مجرد ها.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 30 ماه مه 2021 برابر با 9 خرداد ماه 1400

گفتگو با جناب آبتین آیینه به مناسبت فوت دکتر اسماعیل خویی.

برای دانلود فایل صوتی و روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 24 ماه مه 2021 برابر با 3 خرداد ماه 1400

پخش کتاب عشق  برای مجرد ها تا قسمت سوم.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 23 ماه مه2021 برابر با 2 خرداد ماه 1400

گفتگو با خانم دکتر سهیلا ستاری مهندس برق، پیوند زنان وتکنیک و جامعه مدنی.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE

Copyright © 2015 radiopars.org