آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 24 سپتامبر 2018 برابر با 2 مهرماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 23 ماه سپتامبر 2018 برابر با 1مهرماه 1397

ميز گردی با خانم مونا سيلاوی سخنگوی حزب تضامن الاحواز و جناب جواد صنم راد توسط جناب رضا اميری در مورد بررسی حمله تروريستی رژه نظامی در اهواز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 17 سپتامبر 2018 برابر با 26 شهريورماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2018 برابر با 25 شهريور

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم و جناب جواد صنم راد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 10 ماه سپتامبر 2018 برابر با 19 شهريور ماه 1397

گفتگوبا خانم جهانتاب و خانم شهناز غلامی از قربانيان رژيم آخوندی در مورد اعدام فرزندان اين آب و خاک.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 9 ماه سپتامبر 2018 برابر با 18 شهريور 1397

گفتگو با خانم شراره آرام درمورد اعدام 3 زندانی سياسی که سالها در بند رژيم جنايتکار بودند.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 3ماه سپتامبر 2018 برابر با 12 شهريور 1397

گفتگو با شهنازغلامی در مورد فوت بيژن هيرمندپور و کمپين آزادی رامين حسين پناهی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 2 سپتامبر 2018 برابر با 11 شهريورما ه1397

گفتگو باجناب زرتشت احمدی راغب فعال مدنی در مورد شرايط فعلی تحريمها در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه27 اوت 2018 برابر با 5 مرداد ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 26 اوت 2018برابر با 4 شهريور ماه 1397

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزغلی و جناب غلامرضا محمدی در مورد سهم ايران از دريای کاسپين.

برای دنلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.