آرشیو رادیو

برنامه روز يکشنبه 15 ماه اکتبر 2017 برابر با 23 مهر ماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد يکصدمين سالگرد انقلاب اکتبر 1917و نقش زنان .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه اکتبر 2017 برابر با 17 مهر ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه8 ماه اکتبر 2017 برابر با 16 مهر ماه 1396

گفتگو با جناب جواد صنم راد  در مورد شکست رژيم اسلامی+  گفتگو با جناب هاشم خواستار نماينده کانون صنفی معلمان دراستان خراسان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه2 ماه سپتامبر 017 برابر با 10مهرماه 1396

پخش صدای فرنگيس مظلوم  مادر سهيل عربی که در اعتصاب غذای خشک بسر ميبرد +  پخش صدای مسيح علی نژاد در تبلت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 1 ماه اکتبر 2017 برابر با 9 مهرماه 1396

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط دکتر مهدی خزعلی و رای گيری برای جدايی اقليم کردستان عراق +گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد انتخابات اقليم کردستان عراق و پيامد های آن.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 25 سپتامبر 2017 برابر با 3 مهرماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه سپتامبر 2017 برابر با 2 مهرماه 1396

گفتگو با جناب غلام عسگری در مورد شرايط حقوق بشر در ايران و اعتصاب غدای رضا شهابی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 18 ماه سپتامبر 2017 برابر با 27 شهريور ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 16 ماه سپتامبر 2017 برابربا 26 شهريور 1396

گفتگو با جناب مهدی برنو فعال حقوق  بشر + پخش افشاگری کاوه در مورد برادران لاريجانی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه10 ماه سپتامبر 2017 برابر با 19 شهريورماه 1396

گفتگو با جناب سام محمودی سرابی سردبيرآمدنيوز.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.