آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 23 ماه آوريل 2018 برابر با 3 ارديبهشت ماه 1397

برای دانلود فايل  صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 22 آوريل 2018 برابر با 2 ارديبهشت ماه 1397

گفتگوبا جناب آبتين آيينه در مورد رويداد های روز ايران + گفتگو با جناب رضا دوقی از قربانيان کهريزک در مورد دستگيری سعيد مرتضوی.

برای  دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 16 آوريل 2018 برابر با 27 فروردين ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 15 آوريل 2018 برابر با 26 فروردين ماه 1397

گفتگوبا جناب جواد صنم راد در مورد حمله نظامی به سوريه.

برای دانلود فايل صونی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 9 آوريل 2018 برابر با 20 فروردين 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 آوريل 2018 برابر با 19 فروردين ماه 1397

پخش سخنان دکتر کورش عرفانی در مورد هوشيار بودن برای انتخاب رژيم آينده ايران بعد از فروپاشی ج.ا وجلوگيری از تکراراشتباه سال 57.

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد اقتصاد و  حمايت از توليد داخلی.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 2 آوريل 2018 برابر با 13 فروردين 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 1 آوريل 2018 برابر با 12 فروردين 1397

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد آينکه آيا رژيم غير ايدئولوژيک وجود دارد وآيا مبارزه طبقاتی يعنی ايدئولوژيک هست؟

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 26 مارس 2018 برابر با 6 فروردين ماه 1397

 

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 25 مارس 2018 برابر با 5 فروردين ماه 1397

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد لزوم  مبارزه مشترک و همزمانی برای دستيابی به برابری و آزادی .

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.