آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 23 نوامبر 2020 برابر با 3 آذر ماه 1399

پخش بخش 14 کتاب آنا کارنینا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 22 نوامبر 2020 برابر با 2 آدر ماه 1399

گفتگو با پرستو فروهر در مورد دادخواهی به مناسبت سالگرد کشتار پروانه و داریوش فروهر به دست ج.ا. + گفتگو با مسعود مویدی در مورد اثر گذاری انتخاب بایدن و یا ترامپ به عنوان ریس جمهور آینده امریکا از دید مردم در روند شرایط در ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 16 ماه نوامبر 2020 برابر با 26 آبانماه 1399

بخش 13 کتاب آنا کارنینا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 15 اه نومبر 2020 برابر با 25 آبانماه 1399

گفتگوبا جناب جوادصنم راد در مورد علل نتیجه انتخابات امریکا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 9 ماه نوامبر 2020 برابر با 19 آبانماه 1399

پخش بخش 12 کتاب آنا کارنینا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 8 ماه نوامبر 2020 برابر با 18 آبانماه 1399

گفتگو با خانم خدیجه مقدم فعال مدنی، محیط زیستی، فمنیستی و کمپین یک ملیون امضا در مورد کتابش به نام گذر عاشقانه عمر.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز دوشنبه 2 نوامبر 2020 برابر با 12 آبانماه 1399

پخش بخش یازدهم کتاب آنا کارنینا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه1ماه نوامبر 2020 برابر با 11 آبانماه 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد دمکراسی وموانع برقرار شدن آن در ایران.

برای دانلود فایل صوتی رو فلش کلیک کنید.

 

 

برنامه روز دوشنبه 26 اکتبر 2020 برابر با 5 آبانماه 1399

پخش بخش دهم آنا کارنینا.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

برنامه روز یکشنبه 25 ماه اکتبر 2020 برابر با 4 آبانماه 1399

گفتگو با جناب جواد صنم راد درمورد دمکراسی برای ایران.

برای دانلود فایل صوتی روی فلش کلیک کنید.

Copyright © 2015 radiopars.org