آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 18ماه ژوئن 2018 برابر با 28 خرداد ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 17 ماه ژوئن 2018 برابر با 27 خرداد ماه 1397

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نشست واشنگتن وبرداشتن دورخيز تجزيه طلبان برای مصادره انقلاب مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 11 ماه ژوئن 2018 برابر با 21 خرداد ماه 1397

گفتگو با خانم نسرين رمضانعلی فعال سياسی در مورد دو آکسيون در بن و هانوفر آلمان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 10 ماه ژوئن 2018 برابر با 20 خرداد 1397

گفتگو با جناب سالارعبادی روزنامه نگار وکارشناس ساختمان در ايران + گفتگو باجناب جواد صنم راد کارشناس اقتصادی در مورد دلايل بحران اقتصادی در منظقه و جهان.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 4 ماه ژوئن 2018 برابر با 14 خرداد ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 3 ماه ژوئن 2018 برابر با 13 خردادماه 1397

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط رژيم و شروط پمپو وزير امور خارجه امريکا.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 28 ماه می 2018 برابر با 7 خرداد ماه 1397

گفتگوی خانم رويا اشرف آبادی با خانم نيلوفر بيضایی کارگردان تاتر در مورد کارهای هنريش و تاتر “در اين مکان و اين زمان”.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 27 ماه می 2018 برابر با 6 خرداد ماه 1397

گفتگو با جناب غلامرصا محمدی + گفتگو باجناب جواد صنم راد در مورد 12 ماده  شرطی تعين کننده از طرف پمپو برای ادامه برجام.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 21 ماه می 2018 برابر با31 ارديبهشت ماه 1397

برای دانلود فايل صوتی روی  فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 20 ماه می 2018 برابر با 30 ارديبهشت ماه 1397

گفتگوبا جناب مسعود مويدی کنشگرسياسی + جناب دکترمهدی خزعلی در مورد  اعتراضات در کازرون.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.