آرشیو رادیو

برنامه روز دوشنبه 19 ماه ژوئن 2017 برابر با 29 خرداد ماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 18 ماه ژوئن 2017 برابر با 28 خرداد ماه 1396

پخش سخنان جناب دکترابوالحسن بنی صدر در مورد پاسخ به توهين خامنه ای  و همچنين ” آتش به اختيار و ترقه بازی”

+ مصاحبه با جناب دکتر حسن نايب هاشم در مورد نشست ادواری حقوق بشر در سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 12 ماه ژوئن 2017 برابر با 22 خرداد ماه 1396

پخش مستندی از فعاليت های اشرف پهلوی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 11ماه ژوئن 2017 برابر با 21 خرداد ماه 1396

گفتگو با جناب دکتر مهدی خزعلی در مورد حوادث تروريستی اخير + گفتگو با جناب غلام عسگری فعال حقوق کارگری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه ژوئن 2017 برابر با 15 خردادماه 1396

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 4 ماه ژوئن 2017 برابر با 14 خرداد ماه 1396

پخش سخنان  محمد نوريزاد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روزدوشنبه 29 ماه ژوئن2017 برابر با 8 خراد ماه 1396

پخش سخنان مسيح علينژاد در مورد حجاب اجباری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه می2017 برابر با 7 خراد ماه 1396

گفتگو با جناب منوچهر شفائی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و از بنيانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 22 ماه می 2017 برابر با 1 خرداد ماه 1396

با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 21 ماه می 2017 برابر با 31 ارديبهشت 1396

پخش گفتاری از دکتر کورش عرفانی در مورد اينکه نگداريم کنترل مغزمان را کسی  ديگر در دست بگيرد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.