بایگانی نویسنده: امیری

سهم زنان در ورزشگاه ها ، کاری از مانا نیستانی

موج طراحی کاریکاتورهای اعتراضی هنرمندان کاریکاتوریست جهان در حمایت از آتنا فرقدانی

۱۴۳۴۵۴۳۹۴۲۵۷۳a2145b0a24a9b9211fcf504e4d05f28b-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۸۱۱۸۴۴۹۴d5c6ba1052b329a40e273a05272302fb-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۳۹۶۵۰۷۸۳۵ab3a1ec3987d295670087b374a654af8-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۴۳۵۴۰۱۲۹۸a4915d27fa1275afd0bc127e5557536-mediumoriginalaspectdouble۱۱۲۹۱۹۰۱_۸۷۵۸۲۷۳۹۵۸۲۳۷۰۹_۸۲۷۰۵۰۴۹۹_ndraw4atena-1CHtTDKLWIAAMDmlCHPr3avVAAAghswefc6e79e-a66a-4c1e-a482-a6886a34495f-620x372enhanced-7027-1434084287-4Screen_Shot_2015-06-08_at_17.54.50img_1030tumblr_np9bteh7sP1suv6ero1_500tumblr_nps1ywmAsf1rzlgoko1_1280_draw4atena__shahrokh_heidari_atenafarghadani___mohammad_sabaanehtumblr_nps1ywmAsf1rzlgoko1_1280۱۱۳۸۰۹۲۸_۱۶۰۵۳۶۷۸۴۹۷۴۲۲۴۳_۱۰۹۹۷۶۳۹۳۳_n۱۱۲۴۹۲۲۴_۴۵۶۴۹۱۶۸۱۱۷۵۹۶۷_۴۹۲۸۵۴۹۷۸۳۹۹۴۷۹۳۳۲۷_n۱۴۳۴۱۳۱۲۰۸۱۶۸ccaf0f36b296feda8a8fe959a5379520-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۰۳۴۹۳۴۲۵cf4161bb7bf45a6961f52f863559ab13-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۸۷۵۱۲۳۵۴cd555ee72de4a2c0e67c1224d21c14f6-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۵۳۲۸۴۶۲۹e22c74cda46e4eb36b29b491f35f0b7e-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۳۷۷۷۵۷۷۳b7f3f344ca53893445467b92d382c8a5-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۰۹۸۳۵۷۸۵c9155dcb43ccbbbd089a3703d4e20bbe-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۲۷۸۰۸۸۴۷۳c374f5e472fda8a6eb32bccb084df088-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۶۲۶۷۳۶۲۰۵d4055040e2aea40eace0b559742081fe-mediumoriginalaspectdoubleCHKA-KyU0AAtVVN۱۴۳۴۲۸۶۷۱۹۴۶۳۷۳ca05b1e8a0a73a3ca9a450acfc91eb-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۴۸۸۹۴۷۴۷۴۱۸e215959850aaba1eca328ffbaf0253-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۵۹۳۹۳۰۰۲۷۳dc45e45761044a95141e2dfa712b748-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۵۷۰۶۲۰۸۱۹۷ae02f71bf774c5ce48acf16eb98ec3e-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۳۵۰۱۸۶۳۲۶c2374a11c2ecb14451ae71e36aef229-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۳۰۷۶۴۵۲۳۵۴۲۷bf62d73b4fc86c95de4d9e8d4f2ea-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۳۵۱۸۰۷۶۶۸۴۱۴dc3acbfb35b0d2bacfb3ef96e6d84-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۴۵۳۵۳۲۴۹۸۷۸۱a418dda2f77869c5ea22fff6a0a29-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۱۴۸۹۱۴۳۶۴۸۷۲۶c18d160bc868adc88610688a1424-mediumoriginalaspectdouble۱۴۳۴۵۳۸۷۷۸۰۹۲۳۸۳۴۶e16a91e3523f63d8ff57e83b0bf-mediumoriginalaspectdoubleATENA-zenpencils-panel2CHJ-d0bW8AAfykRCHM2ixBUAAANbYh

سیمین بهبهانی

دارا جهان ندارد،                   سارا زبان ندارد
بابا ستاره ای در                   هفت آسمان ندارد
کارون ز چشمه خشکید          البرز لب فرو بست
حتا دل دماوند،                     آتش فشان ندارد
دیو سیاه دربند                     آسان رهید و بگریخت
رستم در این هیاهو               گرز گران ندارد
روز وداع خورشید،                  زاینده رود خشکید
زیرا دل سپاهان،                   نقش جهان ندارد
بر نام پارس دریا                    نامی دگر نهادند
گویی که آرش ما                   تیر و کمان ندارد
دریای مازنی ها                    بر کام دیگران شد
نادر ز خاک برخیز                   میهن جوان ندارد
دارا ! کجای کاری                  دزدان سرزمینت
بر بیستون نویسند                 دارا جهان ندارد
آییم به دادخواهی                 فریادمان بلند است
اما چه سود،                       اینجا نوشیروان ندارد
سرخ و سپید و سبز است       این بیرق کیانی
اما صد آه و افسوس              شیر ژیان ندارد
کو آن حکیم توسی                شهنامه ای سراید
شاید که شاعر ما                 دیگر بیان ندارد
هرگز نخواب کوروش               ای مهرآریایی
بی نام تو ، وطن نیز               نام و نشان ندارد سیمین بهبهانی

 

ساعتِ اعدام

در قفلِ در کليدی چرخيدلرزيد بر لبان‌اش لب‌خندی
چون رقصِ آب بر سقف
از انعکاسِ تابشِ خورشيد
در قفلِ در کليدی چرخيد

 

بيرون
رنگِ خوشِ سپيده‌دمان
ماننده‌یِ يکی نوتِ گم‌گشته

می‌گشت پرسه‌پرسه‌زنان رویِ
سوراخ‌هایِ نی

دنبالِ خانه‌اش…

 

در قفلِ در کليدی چرخيد
رقصيد بر لبان‌اش لب‌خندی
چون رقصِ آب بر سقف
از انعکاسِ تابشِ خورشيد

 

در قفلِ در
کليدی چرخيد.
شاملو

تفهیم اتهام «رابطه نامشروع غیر از زنا» به آتنا فرقدانی

: یک روز پس از بازداشت محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی به دلیل دست دادن با او در هنگام ملاقات در زندان، خود این فعال زندانی نیز برای تفهیم اتهام مشابه به دادسرای مستقر در زندان اوین منتقل شد.

آن‌گونه که یک “منبع آگاه” به “تقاطع” گفته، خانم فرقدانی و آقای مقیمی به دلیل دست دادن با یکدیگر با اتهام “ارتباط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا” مواجه شده‌اند که بر اساس ماده ۶۳۷ “قانون مجازات اسلامی” می‌تواند برای آن‌ها محکومیت ۹۹ ضربه شلاق را به همراه داشته باشد.

محمد مقیمی بعد از بازداشت در روز شنبه (۲۳ خرداد-۱۳ ژوئن) از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر در کرج منتقل شد.

برای این وکیل دادگستری، قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی صادر شده اما هنوز تامین این قرار از سوی بازپرس پرونده پذیرفته نشده است.

تفهیم اتهام جدید به آتنا فرقدانی و بازداشت وکیل او، دو هفته پس از صدور حکم سنگین ۱۲ سال و ۹ ماه حبس برای وی صورت می‌گیرد.

در این حکم که توسط ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده، این فعال ۲۸ ساله‌ در ارتباط با اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” با هفت و نیم سال حبس، و در ارتباط با دو اتهام توهین به رهبری و توهین به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طریق نقاشی‌ها و نوشته‌های فیسبوکی‌اش، با محکومیت پنج سال و چهار ماه حبس روبه‌رو شده است.

محمد مقیمی پیش‌تر گفته بود که قصد دارد در مهلت ۲۰ روزه‌ی قانونی نسبت به این حکم اعتراض کند.

آتنا فرقدانی، نخستین بار در شهریورماه ۱۳۹۳ توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند امنیتی دو-الف زندان اوین منتقل شد. او بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی و دونفره‌ی این بند سپری کرد و سرانجام در حالی که به دلیل اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده بود، با وثیقه‌ی سنگین ۱/۳ میلیارد تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.

وی بار دیگر، روز ۲۰ دی‌ماه، به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و به فاصله‌ی کوتاهی بازداشت و با ضرب‌وشتم به زندان زنان در قرچک منتقل گردید. او در اعتراض به این انتقال و نگهداری خود در میان زندانیانی با جرایم غیرسیاسی دست به اعتصاب غذا زد تا این‌که پس از وخامت حال و بستری شدنش در بیمارستان، قاضی صلواتی، دستور انتقال وی به بند دو-الف زندان اوین را صادر کرد.Atena-Farghadani-nEW

 

زنان حق خود را سرانجام بازپس خواهند گرفت:

و چه غم انگيزه كه ما به عنوان نيمى از جمعيت ايران، بايد دست و پا بزنيم و به كسانى كه با زورگويى كشورمون رو اشغال كردند يادآورى كنيم كه ما زنان هم انسانيم، درست مانند مردان!

شعر حقوق بشر

دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش.

 

   1908201_642742712523708_6624574433305833022_n

 شعر حقوق بشر

ماشین سرکوب و کشتار رژیم را چه کسانی هدایت می نمایند؟

ماشین سرکوب و کشتار رژیم را چه کسانی هدایت می نمایند؟

سپاه و روحانیت در سرکوب و کشتار مردم طی سی و شش سال گذشته نقش تعیین کننده ای را ایفا نموده اند. هرگونه اعدامی اعم از سیاسی یا غیر سیاسی که طی سی و شش سال گذشته در ایران رخ داده و یا در آتی رخ خواهد داد و از سوی دستگاه قضایی رژیم تائید گردیده و می شود، بدون تردید دستان مسترک سپاه و آخوندها در آن نقش داشته است.
بازجویان سپاه در زندانهای مخوف سراسر کشور رژیم هر شحصی را که در مسیر دیگری جز نظام حرکت کند، تفاوتی نمی نماید که این خط وی سیاسی ست یا غیر سیاسی ، دشمن نظام می شمارند و با امضا یا مهر خود حکم مرگ شخص را در همان ابتدای دستگیری اش صادر می نمایند.
اینکه گاها در دستگاه قضایی رژیم در رابطه با برخی از آزادیخواهان تجدید نظری صورت می گیرد، نه برای این است که این دستگاه با پرونده ساختگی بازجویان سپاه مخالفت ورزیده است. خیر بلکه خیلی بیشتر این تجدید نظر بدلیل نمایش تایید اعمال این جنایتکاران که در واقع می توان از انها بنام ماشین کشتار نظام نام برد، می باشد.
سالانه ماشن کشتار نظام یعنی بازچویان سپاه ، حکم اعدام صدها نفر را در ایران صادر می نمایند، بدون اینکه حتی گاها ثابت بشود که شخص واقعا مقصر بوده است، هیچکس نمی تواند به حکمی که این جنایتکاران برای قربانیان خود صادر می نمایند، تردید کند.
آخوندها دستگاه قضایی رژیم را در دست دارند، بدون اینکه آنها حتی از سواد قضایی برخوردار باشند، در دادگاههای چند دقیقه ای خود به استناد امضای پاسدار بازچو که برای مجرم پرونده ساخته است، حکم مرگ شخص را دوباره تایید می نمایند. این روند از همان ابتدای موجودیت رژیم در سیستم قضایی کشور نهادینه شده است و هنور حالتی پیش نیامده است، که آخوندهای حاکم شرع یا قضات رژیم به پرونده های ساختگی دستگاه مرگ نظام یعنی بازجویان سپاه کوچکترین اعتراضی بنمایند. برغم اینکه در بسیاری از موارد برای قاضی کاملا روشن است که پرونده و حکم صادر شده بازجو با معیارهای خود انها مطابقطی ندارد و مجرم حتی بی گناه است.

رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی برای استمرار و پایداری خود به این ماشین کشتار بی حساب و کتاب و ضد بشری نیازمند است. این شگفت اور نیست که حتی به دفاعیه وکلایی که به استناد قوانین قضایی ضد انسانی اساسی خود در دانشگاههای کشور تربیت نموده است، نیز بهایی نمی دهد. حتی در مواقعی که انها ثابت نموده اند، مچرم بی گناه است . از سوی دستگاه قضایی اجازه نامه وکالت آنها سلب شده و حتی بسیاری از وکلای مدافع اکنون در زندانها ی مخوف رژیم بسر می برند.

هموطن مسئولیت پذیر،
تنهابدیل رهایی بخش از چنگال این لاتهای چاقوکش و ادمکش، ایجاد یک قدرت سازمان یافته اجتماعی ست. برای این منطور باید

دانش و اموزش سازماندهی و خودسازماندهی را به میان مردم ببریم.

خودسازماندهی یعنی در خانه و کوچه ، محله و خیابان ، کارخانه و اداره، دانشگاه و مدرسه جمع های مردمی را تشکیل بدهیم تا توسط آنها از منافع ضنفی خودمان دفاع نماییم.

خودسازماندهی یعنی چمعی را بوچود بیاوریم که قادر باشد، به طور سازمان یافته در مقابل خشونت سازمان یافته زورگویان به مقاومت متقابل برخیزد.

خودسازماندهی یعنی تبدیل شدن به شهروندانی که برای دفاع از حقوق مدنی خویش ازخلاقیت و توانایی یکدیگر بهره بگیرند.

خودسازماندهی یعنی بیرون جهیدن از پوسته فرد تنها، ناامید ، مایوس و فاقد قدرت و تبدیل شدن به یک شخص قدرتمند.

خودسازماندهی یعنی تلاش هدفمند و مداوم شهروند عادی برای بیرون کشیدن خود از ضعف ناشی از پراکندگی، در مقابل ارگانها و نهادهای سازمان یافته ی سرکوب و غارت حاکمیت.
خودسازماندهی یعنی نهادینه ساختن اعتماد بنفس داشتن درخود

بدون تردید قدرت اجتماعی سازمان یافته را با ذهنیت تنها نمی توان پدیدش آورد.
با تشکل و همکاری نیروهای کنشگر اگاه که اکنون بصورت پراگنده در ایران یابرون مرز فعالیت می نمایند می توان ورزنه ی بزرگی را در مقابل رژیم سیاه اندیش جمهوری اسلامی بوجود آورد.آندسته از کنشگرانی که خواهان تغییر رژیم می باشند در هرکجای دنیا که هستند باید بایکدیگر ارتباطی همسویه و ارگانیک برقرار نمایند باید همدیگر را پیدا نمایند و متشکلتر وارد سخنه مبارزه بشوند. باید بتوانند از نیروی اندیشه، تخصص، توانانی و ظرفیت های یکدیگر یاری بگیرند تا بتوانند به یک کل قدرتمند و اثر گذار تبدیل شوند.

Armin Armans Foto.

بیش از ۱۸۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین

بیش از ۱۸۰ سال زندان؛ آخرین اسامی زندانیان عقیدتی-سیاسی بند زنان اوین
خبرگزاری  فهرست زیر، آخرین اسامی زندانیان سیاسی – عقیدتی بند زنان زندان اوین است که مجموعا به بیش از ۱۸۰ سال زندان محکوم شده اند.

بنا بر اطلاع گزارشگران  ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از جمع بیست و یک زن با اتهامات سیاسی – امنیتی در بند زنان زندان اوین، ۱۴ زن از فعالین سیاسی – مدنی، ۶ تن از اقلیت های دینی و یک تن نیز به اتهام جاسوسی حضور دارند.

فهرست کامل این زندانیان به همراه میزان محکومیت، به شرح زیر است:

الف. فعالین سیاسی – مدنی:

۱. نرگس محمدی، ۶ سال
۲. حکیمه شکری، ۳سال و ۶ ماه
۳. ندا مستقیمی، ۳ سال
۴. ساجده عرب سرخی، ۱سال
۵. مریم شفیع پور، ۲ سال و ۶ ماه
۶. آتنا فرقدانی، ۱۲ سال و ۹ ماه
۷. آتنا (فاطمه) دائمی، ۱۴ سال
۸. رویا صابری نژاد نوبخت، ۷ سال
۹. فریده شاهگلی، ۳ سال
۱۰. مریم اکبری منفرد، ۱۵ سال
۱۱. صدیقه مرادی، ۱۰ سال
۱۲. ریحانه حاج ابراهیم دباغ، ۱۵ سال
۱۳. بهناز ذاکری، ۱۰ سال
۱۴.زهرا زهتاب چی، ۱۲سال

ب. شهروندان بهایی:

۱۵. مهوش شهریاری، ۲۰ سال
۱۶. الهام فراهانی، ۴ سال
۱۷. فریبا کمال آبادی، ۲۰ سال
۱۸. نسیم باقری، ۴ سال
۱۹. فاران حسامی، ۴ سال

پ. شهروند مسیحی:

۲۰. مریم نقاش زرگران، ۴ سال

ت. متفرقه-امنیتی:

۲۱. الهام برمکی، ۵ سال

موافقت با برخی خواسته ها و پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی

موافقت با برخی خواسته ها و پایان اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی
ابراهیم فیروزی، زندانی عقیدتی که به دلیل اعتراض به شرایط نگهداری اش در بند ده زندان رجایی شهر، دست به اعتصاب غذا زده بود، با رسیدن به بخشی از مطالباتش، به اعتصاب پایان داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه بیست و یکم خرداد ماه، ابراهیم فیروزی پس از صحبت با مسئولین بند ده زندان رجایی شهر کرج، با بهبود نسبی شرایط نگهداری، دست از اعتصاب غذا کشید.
این زندانی عقیدتی از روز شنبه هفته جاری در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و شرایط بد نگهداری اش، اقدام به اعتصاب غذا کرده بود.
اخیرا حکم ۵ سال حبس تعزیری، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به وکیل ابراهیم فیروزى ابلاغ شده است.
ابراهیم فیروزى ١٧ اسفندماه گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملى از طریق اجتماع و تبانى، از سوى شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضى مقیسه محاکمه شد و وى براى اولین بار در جلسه دادگاه با وکیلش ملاقات کرد.
این نوکیش مسیحی که ۳ شهریور ماه سال ۹۲ بازداشت شد، سابقه بازداشت های متعددی دارد و پیش‌تر نیز از سوی دادگاه انقلاب رباط کریم به یک سال زندان و دو سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شده بود، اما باوجود اینکه از ۲۳ دی ماه سال گذشته محکومیتش به پایان رسیده همچنان در زندان بسر می‌برد تا به پرونده جدیدی که برایش تشکیل شده رسیدگی 

Saied Ohadys Foto.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.