بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 12 ماه اکتبر 2015 برابر با 20 مهر ماه 1394

جمعبندی ازتظاهرات درحمايت از معلمان توسط طاهره صادقی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه با حشمت الله طبرزدی 11 اکتبر 2015

گفتگو با جناب مهندس طبرزدی  و پرسش در مورد ملت ايران و فدراليزم

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز يکشنبه 11 ماه اکتبر 2015 برابر با 19 مهرماه 1394

گفتگو با جناب حشمت طبرزدی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با ناديا ذابحی دوشنبه 5 ماه اکتبر 2015

گفتگو با ناديا ذابحی در مورد کنفرانس women courage و شرايط دگرباشان و زنان در بخش مهندسی و علوم

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک ذکنيد.

برنامه روز دوشنبه 5 ماه اکتبر 2015 برابر با 13 مهرماه 1394

گفتگو با ناديا ذابحی در مورد کنفرانس women courage و شرايط زنان و همجنس گرايان در بخش مهندسي و علوم

نادیا ذابحی، همجنسخواه،  متولد تیر ماه 1355 در شهر تهران و کشور ایران و همچنین تبعه کشور کانادا،  فوق لیسانس مهندسی برق مخابرات ازدانشگاه کونکوردیا کشور کانادا، تکنولوژیست ، فعال حقوق بشر، فمینیست و فعال حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی است. فعالیت های او متمرکز بر احقاق حقوق بشر، برابری جنسی و جنسیتی، خشونت پرهیزی ، زنان و اشتغال، زنان و مهاجرت و آموزش و فرهنگ سازی و همچنین ایجاد گفتمان بین المللی برای صلح است.اوکه شغل اصلی اش مهندسی است در راستای فعالیت های داوطلبانه اش با موسسات حقوق بشری غیر انتفاعی و دولتی ایرانی و غیر ایرانی و نیز سازمان ملل متحد همکاری میکند. از جمله این موسسات میتوان به چند نمونه زیر اشاره کرد:

  • موسسه دفاع از حقوق دگرباشان جنسی و جنسیتی سوئد (RFSL)
  • Professional LGBT Alliance Sweden
  • Association of Computer Machinery in Europe – Women Chapter
  • Lesbians Who Tech : International Network of Queer Women in Tech
  • Sudwind
  • رادیو رنگین کمان ·
  •  ایران آزاد و برابر
  •  نادیا ذابحی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد

برنامه روز يکسنبه 4 ماه اکتبر 2015 برابر با 12 مهرماه 1394

گفتگو با آرمان چاروستائی فعال حقوق بشر و زندانی سياسی سابق

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با آرمان چاروستائی 4 اکتبر 2015

گفتگو با آرمان چاروستائی در مورد توافق اتمی و روز جهانی معلم و تظاهرات معلمان در ايران

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز دوشنبه 28 ماه سپتامبر با آناهيتا اردوان

گفتگوبا آناهيتا اردوان روز دوشنبه 28 سپتامبر 2015

برنامه روز دوشنبه 28 ماه سپتامبر 2015 برابر با 6 مهر ماه 1394

گفتگو با آناهيتا اردوان و طاهره صادقی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 27 سپتامبر 2015 برابر با 5 مهر ماه 1394

سخنان همنشين بهار در مورد پائيز

و رضااميری درمورد تجارت سکس دولتی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.