بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز دوشنبه 27 ماه ژوئن 2016 برابر با 7 تيرماه 1395

پخش گفتگوی شعله پاکروان با همسر جعفر عظيم زاده که  60مين روز اعتصاب غذای خود را در بيهوشی بسر میبرد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 ماه ژوئن2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

برنامه اقتصادی بخش پنجم توسط دکتر بيژن افتخاری.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 20 ماه ژوئن 2016 برابر با 31 خرداد ماه 1395

پخش سخنان گيتی کاوه و برنامه شفای زندگی نوشته لوئيز هی که توسط مينا عليزاده اجرا شده.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19 ماه ژوئن 2016 برابر با 30 خردادماه 1395

گفتکو با دکتر نايب هاشم در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی توسط رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 13 ماه ژوئن 2016 برابر با 24 خرداد ماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 12 ماه ژوئن 2016 برابر با 23 خرداد ماه 1395

برنامه ای افشاگرانه  از قاصدان آزادی + رضا اميری+ شفاف سازی صدو بيست و يکم عليرضا رضائی

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه ژوئن 2016 برابر با 17خردادماه 1395

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 5 ماه ژوئن2016 با جناب دکتر بيژن افتخاری

بحث شرايط اقتصادی ايران با جناب دکتر بيژن افتخاری ( بخش 4)

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 5 ماه ژوئن 2016 برابر با 16 خرداد ماه 1395

بخش چهارم مبحث موقعيت اقتصادی ايران توسط جناب دکتر بيژن افتخاری.

رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز دوشنبه 30 ماه می 2016 برابر با 10 خرداد ماه 1395

پخش صدای همسر محمد صديق کبودوند در مورد اعتصاب غذای هسرش.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.