بایگانی نویسنده: admin

برنامه روز یکشنبه 17 می 2015 برابر با 27 اردیبهشت ماه 1394

سهيل پرهيزی
رضا اميری
سيما حب وطن

 

 

برنامه روز دوشنبه 11 می 2015 برابر با 21 اردیبهشت ماه 1394

دريا صفائی
الهه رمضانی

 

برنامه روز یکشنبه 10 می 2015 برابر با 20 اردیبهشت ماه 1394

فرزانه روستائی
هاشم خواستار
رضا اميری

 

برنامه روز دوشنبه 4 می 2015 برابر با 14 اردیبهشت ماه 1394

گفتگو با الهه رمضانی

 

برنامه روز یکشنبه 3 می 2015 برابر با 13 اردیبهشت ماه 1394

گفتگو با آرمان چاروستايی  و محمد نوريزاد  و جواد صنم راد و رضا اميری

 

برنامه روز دوشنبه 27 اپریل 2015 برابر با 7 اردیبهشت ماه 1394

سیما الهه

 

 

برنامه روز یکشنبه 26 اپریل 2015 برابر با 6 اردیبهشت ماه 1394

جواد صنم راد و سيما حب وطن و رضا اميری 

 

برنامه روز دوشنبه 20 اپریل 2015 برابر با 31 فرودین ماه 1394

آرش شاهتیموری

 

برنامه روز دوشنبه 6 اپریل 2015 برابر با 17 فرودین ماه 1394

آرش شاهتيموری و سيمين بهبهانی

برنامه روز یکشنبه 5 اپریل 2015 برابر با 16 فرودین ماه 1394

آبتين آيينه و رضا اميری

Copyright © 2015 radiopars.org Designed by Arman Charostaei.